Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

2018: het jaar van vernieuwen door Dialoog

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 10-1-2018 12:43

Tien jaar lang ben ik politie-onderhandelaar geweest. Soms moest ik midden in de nacht op een hoge brug een meisje zo ver zien te krijgen dat ze niet zou springen. Een andere keer had ik een man aan de telefoon die van plan was zichzelf wat aan te doen. Weer een andere keer had ik te maken met een afperser. Dat werk lijkt wellicht ver af te staan van wat ik nu doe als ‘reisleider herijking opsporing Midden Nederland’.

Maar nu ik ruim een jaar bezig ben in mijn rol, wordt het steeds duidelijker dat er juist grote overeenkomsten zijn. Het succes van de onderhandelaar wordt namelijk in hoge mate bepaald door het vermogen goed te luisteren, te begrijpen en in gesprek te raken. Oordelen en veroordelen is in die gesprekken zeer contraproductief. Gelukkig zijn er veel onderhandelaars die dat kunnen. Het zijn de succesverhalen die bijna nooit de krant halen. Die van dat meisje dat toch de brug niet afspringt, de suïcidale man die hulp gaat zoeken bij een therapeut, de afperser die al pratend inziet dat hij of zij een verkeerde weg is ingeslagen.

De druk op de vernieuwing van de opsporing is groot. Publiek en bestuur verwachten terecht dat we onze prestaties verbeteren en onze werkwijze aanpassen aan een snel veranderende omgeving. In het koersdocument staat hoe we daarmee aan de slag willen gaan. Maar er is meer nodig is om mensen mee te krijgen. We vragen namelijk best veel van elkaar als professionals en leidinggevenden. We moeten niet alleen een kwaliteitsslag maken, maar ook anders met elkaar en anderen samenwerken. We moeten een mindset ontwikkelen waarin we ons steeds weer opnieuw de vraag stellen: is wat we doen in een snel veranderende maatschappelijke omgeving wel effectief en dienen we de burgers met wat we doen wel optimaal?

In Midden Nederland gaan we daarom aan de slag met het programma De Dialoog. Dat programma bevat veel verschillende onderdelen. Door het gesprek aan te gaan hoe we betere kunnen samenwerken. Door concrete acties na te bespreken (uitzoomen noemen we dat) en samen na de denken hoe het beter kan. Door een workshop te organiseren over het omgaan met generatieverschillen. Enzovoort.
Maar de kern van het programma is dat we ons verdiepen in elkaar. Ons de vraag te stellen: wat kunnen bijvoorbeeld millenials en de oudere generatie van elkaar leren, zonder elkaar wederzijds te veroordelen. Hoe kunnen we de aanwezige professionele kwaliteit inzetten, in plaats van reorganisaties van bovenaf uit te rollen? Wat kunnen veranderingen betekenen voor onze professionals, in plaats van zorgen daarover meteen af te doen als gezeur?
Eigenlijk komt het dus allemaal neer op het vermogen goed te luisteren, te begrijpen, in gesprek te raken en elkaar niet meteen te veroordelen.

Ben je ook klaar voor de dialoog over een betere opsporing? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Columnist van dienst: Margriet Algera
Reisleider Herijking Opsporing Midden Nederland

Trefwoorden