Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Master Tactisch Leidinggeven (MTL)

​In nauwe samenwerking met de politiepraktijk heeft de Politieacademie nieuw leiderschapsonderwijs ontwikkeld op operationeel en tactisch niveau. Leren in de praktijk, flexibiliteit en contextgerichtheid zijn de principes in de nieuwe opleidingen. In de opbouw van het onderwijs staan de thema’s functie, waarden en cultuur centraal. Ze vormen de basis in de gehele leergang en passen bij de gewenste beweging van de politie van regel-gestuurd naar waarden-gedreven leiderschap. 

In de Master Tactisch Leidinggeven staat het waarden-gedreven verbinden van mensen aan resultaten centraal. Het is een 2-jarige leergang op HBO-masterniveau waarin alle aspecten van leidinggeven op tactisch niveau bij de politie aan de orde komen. Leren in en van de praktijk staat centraal in deze leergang. Daarbij geldt dat de opleiding in hoge mate afgestemd wordt op de context waarin u functioneert. Doordat kennis voor een belangrijk deel via zelfstudie aangeboden wordt, kan de leergang ook veel op eigen gelegenheid worden gevolgd op tijdstippen die u het beste uitkomen. Praktijkgerichtheid, flexibiliteit en contextgerichtheid zijn dan ook de principes van deze leergang. De leergang is het product van een nauwe samenwerking tussen de Politieacademie en de Nationale Politie.

De leergang is een loopbaangerichte opleiding voor medewerkers die de ambitie hebben om op tactisch niveau leiding te geven. De leergang is bedoeld voor medewerkers uit de eenheden en uit de overige organisatieonderdelen van de politie.