Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politie!

Nieuwlichterij met Hans Boutellier


Algemeen  

 “Als de politie haar gerespecteerde positie wil behouden, doet ze er maar beter aan zich diepgaand te bezinnen op haar functie ... In een improvisatiemaatschappij komt het erop aan de kernfunctie helder te hebben. ”

Hans Boutellier schreef 'Politie!', een stevig essay waarin hij op zoek gaat naar de kernfunctie van de politieorganisatie in de 21e eeuw. Hij vertrekt vanuit de constatering dat enerzijds maatschappelijke trends de rol van de politie ter sprake brengen en anderzijds de politie zelf de neiging heeft een bredere verantwoordelijkheid te nemen dan die kernfunctie vraagt. En stelt de vraag wat de politie houvast geeft bij het positioneren in een steeds complexere samenleving. 

Het essay biedt gespreksstof over het werk dat de politie in Nederland doet. Is dat inderdaad het werk dat de politie zou moeten doen? Wat draagt bij aan de onmisbare rol die de politie in deze samenleving heeft en wat wellicht juist niet, ondanks goede bedoelingen? Boutellier formuleert uiteindelijk vijf thema's en tien handreikingen voor een overbelaste, uitgerekte politie. 

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar 'polarisatie & veerkracht' aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2004 heeft hij verschillende leerstoelen bekleed op het gebied van veiligheid en samenleving. Hij publiceerde onder meer 'Het seculiere experiment', 'De improvisatie maatschappij' en 'De veiligheidsutopie'.

'In het verschil tussen wet en samenleving schuilt de tragische kwaliteit van de politie. Zij reguleert met gezag de morele ruimte, maar zij kan hem niet inrichten.'

Voor

Het programma is voor die tactisch en strategisch leidinggevenden die in hun werk vragen over functie en identiteit van de politie tegenkomen en daar verdere oriëntatie in zoeken.

De serie ‘Nieuwlichterij’ bieden we aan omdat we leidinggevenden de gelegenheid willen geven zich voorbij de kwesties in de dagelijkse praktijk te verdiepen in de wereld waarin zij leven en werken. Eerdere, goed beoordeelde programma’s waren onder meer met Rinus Otte, Leike van Oss, Sinan Çankaya en Albert-Jan Kruiter. 

Het gesprek met Hans Boutellier is een relatief bijzondere aflevering in de serie. Geen boek, maar een essay en het thema is, bij uitzondering, de politie zelf. We menen echter dat het denkwerk van Boutellier, in opdracht van de directie 'Strategie en Innovatie' en de School voor Politieleiderschap, verdere reflectie en gesprek binnen de politieorganisatie zonder meer waard is. De bijeenkomst maakt bovendien deel uit van de programmalijn 'In naam der wat?' die de School voor Politieleiderschap in 2021 ontwikkelt.

Opbouw

Deelnemers krijgen na inschrijving het essay van Boutellier toegezonden. Er wordt verondersteld dat je het voor de start van de bijeenkomst gelezen hebt. De bijeenkomst bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Een gezamenlijke openhartige bespreking van het essay.
  • Het verkennen van de ideeën van Boutellier over de politie en de betekenis van die ideeën voor politieleiderschap.

Studieduur

'Politie!' telt 30 pagina's. De bijeenkomst op 12 mei duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur. Wanneer de situatie op dat moment daartoe dwingt, vindt het gesprek online in een korter tijdsbestek plaats. 

Meer informatie

Neem contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar  politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.