Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Moreel leiderschap bij de politie: wat staat er op het spel?

Algemeen

moreel leiderschap.jpgMoreel leiderschap gaat over de vraag hoe jij als leidinggevende bijdraagt of wilt bijdragen aan 'het goede, rechtvaardige samenleven'. Dat is voor de politieorganisatie een pregnante en relevante vraag. 

Politiemensen ervaren dagelijks dat we in ingewikkelde, onzekere tijden leven. De politie werkt waar het samenleven schuurt, helemaal mis gaat, waar gevaar dreigt of waar angst en kwetsbaarheid is. Hoe doen we dat? Wat of wie moeten we begrenzen, beschermen of bekrachtigen? Hoe weten we wat 'juist' is?

Denkend over moreel leiderschap komen nog meer vragen op. (Hoe) Is de politie een 'macht ten goede?' En voor wie? Hoe draagt de politie bij aan een rechtvaardige wereld? De vraag naar rechtvaardig samenleven geldt niet alleen voor de buitenwereld, maar is ook relevant voor de interne organisatie. Denk aan de gespannen ontwikkelingen rond de diversiteit van het korps. 

Het programma

Tijdens het programma 'Moreel leiderschap' verkennen we wat het betekent om een moreel leider te zijn. Hoe vervul je die rol, binnen en buiten de organisatie? Wat doe je en wat drijft je? Hoe kies je positie als je ervaart dat het goede samenleven onder druk staat? Waar wil je voor staan? Wanneer lukt dat wel en wanneer niet? Op deze vragen bestaan geen eenduidige, voor iedereen geldende antwoorden. Moraliteit is per definitie complex en vraagt om voortdurende (zelf)reflectie.

Gedurende het programma proberen we te ontdekken wat kan helpen bij het koers zoeken en koers houden. In onze zoektocht laten we ons inspireren door inzichten van anderen. Maar de zoektocht wordt alleen zinvol als we onze eigen praktijk en vragen als 'leerstof' inbrengen en onderzoeken. Dat alles gebeurt in een vaste samenstelling en een vertrouwelijke setting. We gaan samen als 'reflective practitioners' aan het werk. Daarbij buigen we ons ook over de vraag hoe hetgeen we leren, ook buiten de groep kan doorwerken.

De echte verandering vindt plaats in de tussentijd. Daarom worden deelnemers tussen twee bijeenkomsten uitgenodigd om dat wat is benoemd en beleefd, te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Met onder andere literatuur, boeken en films wordt het denken gevoed. Intervisiegroepen versterken het leren in de praktijk. 

Voor wie

Het traject kent een vaste samenstelling van twaalf deelnemers. De doelgroep is een mix van deelnemers van het strategisch netwerk en 'nieuwe denkers' in de organisatie. Dit eerste programma is een pilot. We ontwikkelen en schaven bij voor volgende lichtingen. Met het oog op de groepssamenstelling en het pilotachtige karakter van de eerste versie, is deelname deze keer op uitnodiging.

Opbouw

 • Het programma bestaat uit vijf 24-uursbijeenkomsten (van 13.00 tot 13.00 uur).
 • Tussen de bijeenkomsten zit steeds circa vier weken.
 • Deelnemers worden voorzien van toepasselijke boeken, artikelen en verwijzingen naar online  studiemateriaal.
 • De thematiek van de eerste drie bijeenkomsten is grotendeels bepaald.
 • De invulling van de vierde en vijfde bijeenkomst ontstaat onderweg met de deelnemers.

Begeleiding

Karen Bergisch (programmamaker Politieleiderschap).
Jan Nap (lector Waardevolle Praktijkontwikkeling en programmamaker Politieleiderschap).

Data

 • Moreel leiderschap: waar gaat dat (voor mij) over?
  Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2020
 • Koers zoeken in complexiteit: politiewerk als waardenwerk
  Woensdag 23 en donderdag 24 september 2020
 • Moraliteit; ik en de ander 
  Dinsdag 20 en woensdag 21 oktober 2020
 • Dinsdag 1 december en woensdag 2 december 2020
 • Woensdag 20 januari en donderdag 21 januari 2021
 

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl