Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Met het oog op de toekomst

Schouder embleemVisie, vaardigheden en vakmanschap voor strategisch leidinggeven


Algemeen

Leidinggevende zijn binnen de politie vraagt veel van je. Als leidinggevende moet je kunnen opereren als kritisch adviseur, bruggenbouwer, regisseur, innovator en vaandeldrager. Soms ben je de ambassadeur van een enkeling en op andere momenten vertegenwoordig je het team, je leidinggevenden of de organisatie als geheel. De souplesse om een situatie goed in te schatten en met behoud van eigenheid een rol in te nemen is het kenmerk van de strategisch leidinggevende.

Strategisch leiderschap vraagt dat je in staat bent om de juiste afwegingen en keuzes te maken binnen de context waarin je opereert, zonder dat je je laat meeslepen in de hectiek van het moment; er in staan en verder kijken naar het lange termijn perspectief. Tijdens de leergang ‘Met het oog op de toekomst’ werken we met de grote opgaves van de politie. Wat betekent het om politiemacht te zijn in een tijd waarin grote maatschappelijke verschuivingen plaatsvinden en er sprake is van onzekerheid? Welke strategische vraagstukken kom je daarin tegen? Welke dilemma’s en belangen ervaar je? En hoe ga je daarmee om?

Veel vragen en dat in een praktijk die vaak vraagt om ‘doen’ en vaak te weinig tijd neemt voor reflectie. ‘Met het oog op de toekomst’ biedt een pleisterplaats waar de deelnemers als ‘reflective practitioner’ dichterbij zichzelf en hun rol komen en zo wendbaar en weerbaar realisatiekracht genereren.

Het programma reikt deelnemers diverse perspectieven aan op het vak van leidinggeven en de daarbij horende vakinhoudelijke professionaliteit. Het daagt uit om deze perspectieven te verbinden aan casuïstiek in de eigen werkpraktijk en daarbij te reflecteren op persoonlijke eigenschappen en gedrag. Door middel van thema’s die het hart vormen van eigentijds publiek leiderschap, wordt gewerkt aan de competenties van het Politieleiderschap van overmorgen.

Voor wie

De doelgroep bestaat uit talentvolle leidinggevenden/MD-kandidaten (op het niveau van of geschikt voor het niveau van sectorleiding) met potentie tot doorgroei naar het strategisch niveau.

 • Deelnemers worden door hun eenheidsleiding gezien als MD-kandidaten, talentvol en als potentiele doorgroeier.
 • Deelnemers hebben de wens zich persoonlijk en professioneel actief te ontwikkelen en hebben een academische opleiding afgerond.
 • Deelnemers zijn bereid tijd vrij te maken voor de duur van het programma zowel tijdens de blokken, als tussentijds.
 • Deelnemers zijn in staat om kennis en ervaring te delen en te ontvangen; de opbrengst voor de groep als geheel en het individu is immers sterk afhankelijk van de inzet van iedere deelnemer.
 • Deelnemers worden door hun leidinggevende in de gelegenheid gesteld om de bijeenkomsten bij te wonen en de benodigde tijdsinvestering te kunnen doen.
 • Deelnemers committeren zich (bijzondere gevallen daargelaten) om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
 • In eerste aanleg is het een intern programma. Er is ruimte voor een of enkele (beoogd) zij-instromers.

Opbouw

Het leren vindt op verschillende manieren plaats:

 1. Gezamenlijk leren en ontwikkelen, waarbij aandacht is voor maatschappelijke context, kennis- en vakontwikkeling, casuïstiek en reflectie.
 2. Verdieping in kleine groepen, door middel van intervisie en bij de verdiepende masterclasses in het keuzemenu.
 3. Persoonlijke ontwikkeling, bij aanvang door middel van de biografie, een feed forward en de intake die de rode draad vormen voor de persoonlijke ontwikkelpaden tijdens het programma. En vervolgens door middel van tussentijdse mentoring.
 4. Door netwerken te vormen en toegang te bieden tot bestaande netwerken die nieuwe perspectieven bieden op theorie en praktijk van strategisch leiderschap.
 5. Door het lezen of beluisteren van de aangeboden literatuur, artikelen en online studiemateriaal.

 

Resultaat

Na afloop van het programma heb je:

 1. Meer zicht op maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen, de functie van de politie en wat dat betekent voor het leidinggeven in het hier en nu.
 2. Verschillende handelingsopties om de politieorganisatie te besturen in een veranderende omgeving.
 3. Jouw (strategische vak)kennis geactualiseerd op relevante thema’s.
 4. De mogelijkheid om diverse leiderschapsstijlen context gebonden toe te passen met oog voor eenheid en verschil.
 5. Jouw communicatief vermogen vergroot door in wisselende omstandigheden visie en beleid betrokken en overtuigend uit te dragen.
 6. Jouw reflectief vermogen versterkt door de (eigen) praktijk onder ogen te zien.
 7. Meer bewustzijn van de eigen ontwikkeling als politieleider en mogelijke strategische kansen.
 8. De veerkracht om vitaal te blijven in een rol met meer zichtbaarheid en verantwoordelijkheid.
 9. Een informeel netwerk gevormd met collega deelnemers.      
 10. Beter toegang tot het Strategisch Netwerk.

Studieduur

 • Het programma start in oktober en het loopt door tot juni van het volgende jaar.
 • Het programma bestaat uit 9 blokken van elk 2 dagen met uitzondering van blok 7 en 8 die ieder drie dagen duren, met steeds een periode van circa 4 weken tussen iedere bijeenkomst (vakanties daargelaten).
 • De studiebelasting bedraagt circa 181 contacturen en 181 uren zelfstudie. Zelfstudie kan onder meer bestaan uit literatuur, online-learnings, opdrachten, en leren en reflecteren in de praktijk.

 

Data

 • Blok 1 - 13 en 14 oktober 2020
 • Blok 2 - 10 en 11 november 2020
 • Blok 3 - 16 en 17 december 2020
 • Blok 4 - 27 en 28 januari 2021
 • Blok 5 - 24 en 25 februari 2021
 • Blok 6 - 24 en 25 maart 2021
 • Blok 7 – 21,22 en 23 april 2021
 • Blok 8 – 19, 20 en 21 mei 2021
 • Blok 9 - 23 en 24 juni 2021
 • Afsluitende bijeenkomst 8 juli 2021
De intakegesprekken vinden plaats op 19, 20 en 24 augustus en 2 en 3 september 2020.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer

088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl

Wil je in aanmerking komen voor deelname? Maak het kenbaar bij je eenheidsleiding of neem contact op met de MD-adviseur van je eenheid.


Inschrijven

Inschrijven voor dit leerprogramma is alleen mogelijk via de eenheid. Zij kunnen je via het inschrijfformulier aanmelden.


 Meer informatie