Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Werken aan interactie

​Algemeen 

"interactie.jpgOok al zijn we in dezelfde omgeving, we leven allemaal in verschillende werkelijkheden"

- Arthur Schopenhauer -

Leiding geven is interactie. Voortdurend. In ieder moment dat je als leidinggevende aan het werk bent, communiceer je. Bedoeld en onbedoeld, expliciet en impliciet, door te spreken of door te luisteren, door je taalgebruik en door je lichaam.

Hoewel leiding geven interactie is, hebben we er door alle turbulentie van het dagelijks werk weinig expliciete aandacht voor. Operationele casuïstiek, beleidsvraagstukken, bedrijfsvoering, personeelsmanagement: het lijkt allemaal belangrijker. Maar een duurzaam resultaat op die thema's staat of valt met de kwaliteit van de interactie tussen de betrokkenen, het contact tussen de mensen in de politieorganisatie.

Wij organiseren en begeleiden vanaf het voorjaar 2022 een serie bijeenkomsten waarin deelnemende leidinggevenden hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. We werken aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de manier waarop je communiceert. Als deelnemer vergroot je je zeggingskracht, betekenis en impact.

In de bijeenkomsten verdiepen we termen als 'luisteren', 'perceptie', 'projectie', 'macht', 'taalgebruik', 'groepsdynamiek' en 'onderstroom' in de context van de praktijk van leidinggevenden. We doen dit aan de hand van intervisiemethodieken, inbreng van experts op deze thema's en oefening van vaardigheden. Casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van iedere bijeenkomst.

Een open gesprek over interactie, jouw rol daarin en die van anderen, vraagt veiligheid. We werken gedurende deze serie met een vaste groep deelnemers van acht tot twaalf deelnemers. Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname, dan voeren we graag een oriënterend gesprek met je om je behoeften en de urgentie daarvan, goed in beeld te krijgen en in te schatten of je dit programma passend voor je is. Van deelnemers wordt in ieder geval een actieve bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door het delen van eigen ervaringen. 

Voor

Teamchefs en sectorhoofden.
Bijvoorbeeld als je in je dagelijkse praktijk regelmatig ervaart dat ondanks je goede intenties het contact met een collega of collega's niet oplevert wat je voor ogen had. Of als je de interactie binnen een team wil verbeteren omdat er sprake is van conflict, vervlakking of onveiligheid.
Hoe dan ook wil je werken aan de kwaliteit van je wijze van interactie omdat je begrijpt dat die essentieel is voor de kwaliteit van je leiderschap. 

Opbouw

De eerste twaalf geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek in november of december. Op basis van het gesprek wordt samen met je bepaald of deelname voor jou inderdaad zinvol is. De intakegesprekken zijn bovendien voor de programmamakers een belangrijke bron voor de invulling van het programma zelf. De behoeftes van deelnemers zijn mede leidend voor de keuze van thema's en sprekers.

In iedere (tweedaagse) bijeenkomst bespreken we gezamenlijk casuistiek en zetten we met behulp van relevante deskundigen het licht op een specifiek facet van interactie tussen mensen.

Data

Blok 1: 23 en 24 maart 2022
Blok 2: 31 mei en 1 juni 2022
Blok 3: 8 en 9 september 2022
Blok 4: 3 en 4 november 2022
Blok 5: 12 en 13 januari 2023

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar  politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.