Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

In het oog van de orkaan

Algemeen

De titel van het programma verwijst naar de stormachtige ontwikkelingen die zich met grote snelheid op vele vlakken de afgelopen jaren aandienen in de wereld en de Nederlandse samenleving. Deze huidige turbulente en onbestendige wereld vormt de context waarbinnen de Nationale Politie haar functie vervult. 
De huidige politieleiders staan voor complexe vraagstukken die vaak niet direct oplosbaar zijn maar wel een helder nieuw antwoord vragen. De spilfunctie die de teamchef vervult is hierbij cruciaal voor de uitvoering en werkingskracht van het politiewerk in de samenleving. Daarmee worden teamchefs, met al hun opgedane ervaring in het politievak, hun huidige manier van leiding geven en hun verworven kennis en vaardigheden steeds meer op zich zelf teruggeworpen. 
De mens in de leider komt centraler te staan met de vraag: “Hoe blijf ik als mens heel, dat wil zeggen helder, vitaal en slagvaardig, zodat ik mijn functie in het heden kan uitoefenen te midden van een nog doorwerkend verleden en een onvoorspelbare (aanstormende) toekomst.”

Voor wie

 • Teamchefs C
 • Deskundige, gedreven en alertealerte leiders die zich geroepen voelen Politiewerk te blijven vernieuwen en een fundamentele bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van veiligheid in onze huidige samenleving (OS E en D).

Opbouw

Het programma werkt zo als het Oog in de Orkaan. Een rustpunt om vermogens te verdiepen, de balans op te maken, aandacht te richten, inzicht te verwerven en kennis op te doen. 

De basis van het programma wordt gevormd door drie pijlers:  
 • Rust en stilte, inspirerende inhoud en goed gezelschap (studiegenoten, begeleiders, gastsprekers/ externe experts).
 • Behandeling van de feitelijke opgaven en vragen die de werksituatie van de deelnemers oproepen.
 • Open houden van de drie intelligentie centra(hoofd, hart en wil)), waardoor er “iets nieuws” vorm kan krijgen.
Kortom binnen het programma worden gereedschappen aangereikt om als mens en leider heel en integer te blijven en de leiderschapsfunctie helder, vitaal en slagvaardig te kunnen uitoefenen. Iedere Oog in de Orkaan-groep vormt daarbij een learning community; een ruimte om te onderzoeken, ontwikkelen, experimenteren en te komen bij passende nieuwe antwoorden op opgaves waar de deelnemers voor staan. Zo bereidt iedere leider zichzelf in gezamenlijkheid voor op de opgaves van de huidige en toekomstige politiepraktijk.

Studieduur

Het programma heeft de looptijd van een jaar en bestaat uit zes bijeenkomsten van vijf dagdelen, buddy contact met een mede-deelnemer tussen de bijeenkomsten, coaching door programmaleiders en werkbespreking(en) met de buddy en de programmaleiders. Tussentijds worden opgaves meegegeven die weer als input dienen voor volgende bijeenkomsten.

Data

 • Bijeenkomst 1  - 14 en 15 september 2020
 • Bijeenkomst 2  - 17 en 18 november 2020
 • Bijeenkomst 3 - 18 en 19 januari 2021
 • Bijeenkomst 4 - 22 en 23 maart 2021
 • Bijeenkomst 5 - 10 en 11 mei 2021
 • Bijeenkomst 6 - 21 en 22 juni 2021
 • Terugkomdag - in overleg met deelnemers af te spreken

Startdatum Oog van de orkaan 2021: 1 maart 2021

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Maak het kenbaar bij de MD-adviseur van je eenheid en meld je dan aan via het inschrijfformulier.

 In het oog van de orkaan