Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Doen wat goed is

Toezicht.JPG​​​Over de praktische wijsheid van professionals.

Nieuwlichterij met Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter

 

 

 

Algemeen

‘Hoe zorgen we dat organisaties hun praktisch wijze professionals zien als het beginpunt van het oplossen van publieke problemen? Hoe kunnen publieke organisaties praktische wijsheid beter benutten en meer leren van wijze praktijken?’ – Uit ‘Doen wat goed is’.

Politiemensen worden ‘wijs’ doordat zij in de dagelijkse praktijk voortdurend met lastige dilemma’s te maken krijgen en daar antwoorden voor bedenken. Zij wegen telkens weer af wat het ‘goede’ is om te doen. Hun wijsheid wordt echter maar moeizaam herkend en gewaardeerd en kan bovendien gefrustreerd worden door regels en protocollen. ‘Bottom-up’ politiewerk ontwikkelen en vernieuwen wordt wel volop beleden, maar is verre van vanzelfsprekend. Hoe kan dat beter?
Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter, beiden verbonden aan het Instituut voor Publieke Waarden, schreven het handzame essay ‘Doen wat goed is. Een pleidooi voor meer praktische wijsheid’ waarin zij de positie van praktische wijsheid in publieke organisaties onderzoeken en aanbevelingen doen hoe die positie versterkt kan worden. 
Let op: De voorbeelden waar zij uit putten, zijn afkomstig uit de wereld van zorg en welzijn, maar de goede lezer herkent de politiepraktijk.
De auteurs eindigen het essay met een aantal stellingen over het beter benutten van de praktische wijsheid van professionals.
‘Vakmanschap als uitdrukking van professionele kwaliteit staat haaks op praktische wijsheid. Het gaat uit van technische en generaliseerbare kennis. Niet van situationeel handelen en het zoeken van het juiste midden.’

Voor

De serie ‘Nieuwlichterij’ bieden we aan omdat we leidinggevenden de gelegenheid willen geven voorbij de kwesties in de dagelijkse praktijk hun werk te verdiepen. Eerdere, goed beoordeelde programma’s waren onder meer met René ten Bos, Rinus Otte, Anousha Nzume en Bas Heijne.
Het gesprek met Kruiter en Albers is met name interessant voor die leidinggevenden die de spanning herkennen tussen enerzijds de ‘praktische wijsheid’ van de professionals aan wie zij leiding geven en anderzijds de regels en protocollen van de politieorganisatie en de mate waarin de organisatie ruimte biedt aan de inzichten van professionals, werkzaam in de alledaagse praktijk.
‘Een van de grootste organisatorische uitdagingen van de komende jaren is dat publieke uitvoeringsorganisaties zichzelf als ontwikkelorganisaties gaan zien.’

Opbouw

Deelnemers krijgen na inschrijving het boek van Sophie Albers en Albert Jan Kruiter toegezonden.
Er wordt verondersteld dat je vóór de start van het programma het boek gelezen hebt.
Het programma bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Een gezamenlijke, openhartige bespreking van het boek.
  • Het verkennen van de betekenis van het boek voor de politie en politieleiderschap in Nederland, aan de hand van voorbereide reflecties van enkele deelnemers.

Studieduur

‘Doen wat goed is. Een pleidooi voor meer praktische wijsheid’ telt een kleine 100 goed geschreven pagina’s.
De bijeenkomst op 29 september duurt van twee uur ’s middags tot half zes, gevolgd door een drankje.

Datum

29 september 2020, op een centraal gelegen locatie of online.

Meer informatie

Neem contact op met het secretariaat via telefoonnummer 088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

Heb je interesse? Meld je dan aan het inschrijfformulier.