Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Toekomsten van de opsporing

De politiedebatten hebben als doel de discussie met en over de politie te stimuleren over wat er nu echt gebeurt in de praktijk. Het debat over de toekomsten van de opsporing stond onder leiding van prof dr Bob Hoogenboom, hoogleraar aan de VU en Nijenrode University en Vanessa van den Berg, politiekundige bachelor.

Het debat was opgedeeld in drie gedeeltes. In het eerste deel zaten de partners in de strafrechtketen aan tafel. Hierin stond onder meer de kwaliteit van processen verbaal centraal. De discussie spitste zich bovendien toe op het vermogen kritisch te kijken naar de kwaliteit van de opsporing en het belang van hoger opgeleiden. Duidelijk werd dat de vele verbeterprogramma’s slecht doordringen in de operationele werkelijkheid en derhalve tot nu toe weinig succesvol zijn geweest.

In het tweede deel zaten private partijen aan tafel. Opsporing en veiligheid zijn niet slechts het domein van de overheid, samenwerking met private partners en ook burgers is cruciaal.

Het debat eindigde met een slotreflectie van Henk van Essen, lid van de korpsleiding. Van Essen benadrukte het belang van samenwerking met ketenpartners. Bovendien wees hij op het feit dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld cyber- en financieel-economische criminaliteit niet in plaats van maar naast bestaande vormen van criminaliteit komen. Deze vragen om de inzet van extra specialisten, zowel van binnen de politie, als in samenwerking met partners.

Op maandag 23 november is in het programma Nieuwsuur aandacht besteed aan de Contourennota Opsporing. Namens de korpsleiding zat Ruud Bik aan tafel.

Apeldoorn, 18 november 2015


Lees hier het fragment uit Nieuwsuur en het bijbehorende artikel.

 

 

Compilatie debat (lange versie)
Compilatie debat (korte versie)