Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politisering van de politiezorg

Nieuwe relatie politie en bevoegd gezag noodzakelijk

De eerste jaren van de nieuwe politieorganisatie hebben geleid tot veel detaillistische verantwoording aan alle partners. Het is nu tijd om daar verandering in te brengen. Bestuur en politiek moeten de juiste mix vinden in het gesprek over de kaders, de belangrijke details, de verantwoording en het vertrouwen in de professionele verantwoordelijkheid van de politie. Het lokale gezag en de teamchefs dienen ook voldoende ruimte te krijgen om plaatselijke veiligheidsproblemen aan te pakken. Dit zijn conclusies van het 5e Politiedebat op de Politieacademie op 31 mei j.l. Het debat had als thema de politisering van de politiezorg.  Met de debatten agendeert de Politieacademie, kennisinstituut voor de politie, actuele veiligheidsthema's en biedt zij politiek, bestuur, OM, veiligheidspartners, wetenschap en politie een podium hierover in gesprek te gaan.  

Oneigenlijke relatie

Volgens Roel in 't Veld, hoogleraar bestuurskunde, is het ministerie een oneigenlijke relatie aangegaan met de politie. Hij spreekt van interne verkleving tussen ministerie en politie. Kamerleden Lilian Helder (PVV) en Nine Kooiman (SP) hekelen de informatievoorziening door het ministerie. Volgens Kooiman gaat informatie vanuit de politie door de "ministeriele witwasmachine" voordat ze gedeeld wordt met de Tweede Kamer. Wie nu eigenlijk over de politie gaat, is volgens burgemeester Bruls (Nijmegen) niet altijd duidelijk. Dat is voor gezagsdragers onbevredigend en voor de burger verwarrend.

Nieuwe relatie

Alle partijen zijn het er over eens dat de relatie tussen politie, politiek en bestuur opnieuw vorm dient te krijgen. Over de wijze waarop die nieuwe relatie vorm dient te krijgen, wordt verschillend gedacht. Roel in 't Veld pleit voor een rigoureuze scheiding om de oneigenlijke relatie te beëindigen. Volgens Erik Akerboom, korpschef van de politie, heeft de politie nu behoefte aan stabiliteit, zowel op bestuurlijk als op financieel vlak. Hij benadrukt daarbij juist het belang van nabijheid in de relatie. De politie kan zo invloed uitoefenen op te nemen besluiten, zodat deze ook uitvoerbaar blijken. Hij pleit voor een actieve en adaptieve politie in het hart van de samenleving.

Betaalbaarheid

Lilian Helder, Nine Kooiman en Hubert Bruls zetten grote vraagtekens bij de betaalbaarheid van de politie. De financiële krapte verdraagt zich niet met de werklast. Bruls: "De politie piept en kraakt door een tekort aan geld, middelen en mensen en niet in de afstemming tussen burgemeesters en politie. Volgens Akerboom zal de politie als uitvoeringsorganisatie altijd overvraagd blijven. Het is aan het gezag om de prioriteiten te stellen. Belangrijk daarbij is de afstemming met de politie. 

Dit was het vijfde debat in de reeks politiedebatten op de Politieacademie. De debatten agenderen actuele veiligheidsthema's en bieden politiek, bestuur, OM, veiligheidspartners, wetenschap en politie een podium hierover in gesprek te gaan. De debatten hebben als doel de discussie met en over de politie te stimuleren, gebaseerd op wat er nu echt gebeurt in de praktijk. De Politieacademie is het kennisinstituut van en voor de politie om de politieprofessie te versterken. De kennis gaat over de politie, is van de politie en wordt met de politie ontwikkeld en verspreid. De activiteiten verbeteren de politiepraktijk en actualiseren het onderwijs waar nodig.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Compilatie debat (lange versie)
Compilatie debat (korte versie)