Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Innovatie

​Succesvolle innovatie politie vraagt vooral samenwerking

Politieacademie en politie werken steeds intensiever samen met veiligheidspartners en kennisinstituten om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. De samenleving verandert en daar spelen politie en Politieacademie op in. Zij doen dat steeds minder alleen en steeds meer samen met burgers, bedrijven en bestuur. Dat stelt nieuwe eisen aan politiemedewerkers, de organisatie en het politieonderwijs. Dat is de conclusie van een Politiedebat op donderdag 28 mei. Het debat, eerste in een reeks, werd georganiseerd door de Politieacademie samen met de Vrije Universiteit, de Universiteit Twente, The Hague Security Delta, de Kmar, NRC Handelsblad, de Universiteit van Amsterdam, SAS, het Tijdschrift voor de Politie, de Radboud universiteit en de politie.

Innovatie; cultuurvraagstuk

Rondom het debat presenteerden wetenschappers, bedrijven en politie(onderwijs)medewerkers innovaties, onder meer op het gebied van gaming, sensing, artificial intelligence en data analytics. Het debat stelde de vraag centraal hoe de juiste randvoorwaarden te creëren om innovatie succesvol te maken en zo politiepraktijk en politieonderwijs aansluiting te laten houden bij de veranderingen in de maatschappij. Innovatie gaat in het bijzonder over de vraag hoe binnen en tussen organisaties een vruchtbaar klimaat te stimuleren. Met ruimte voor nieuwe ideeën en toepassingen. Waarin (veelal hoogopgeleide) dwarsdenkers, outliers, kunstenaars en streetwise uitvoerders hun creativiteit kunnen en mogen uiten. Innovatie is veel meer dan nieuwe toys for the girls@boys. Innovatie is bovenal een cultuurvraagstuk: hoe bevorder je nieuwsgierigheid en creativiteit?

Nieuwe mindset en vaardigheden

De politie creëert op meerdere manieren randvoorwaarden voor innovatie. Zo vult zij het beleidsvormingsproces aan met periodieke future research. Hierbij bepaalt de politietop of en welke actie nu moet worden ondernomen om klaar te zijn voor te verwachten sociale en technologische ontwikkelingen. Ook zal zij in een meerjarig programma, zowel de mindset (maakt innovatie op een logische wijze deel uit van de wijze waarop we werken en functioneren) als de vaardigheden (samenwerken, ruimte geven, coachen bij het beproeven en implementeren van nieuwe werkwijzen, etc.) van alle leidinggevenden op peil gaan brengen. Ook in het politieonderwijs is groeiende aandacht voor deze mindset en competenties.

Apeldoorn, 28 mei 2015

Tafelgesprek 1
Tafelgesprek 2
Tafelgesprek 3
Tafelgesprek 4