Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Partners Transferbureau FO

Logo Politieacademie 

forensisch onderzoekerDe Politieacademie is voor de Nederlandse politie het centrum voor onderwijs, kennis en onderzoek. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs-op-maat. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politie en andere partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, kennis en onderzoek. Op het gebied van Forensische Opsporing biedt de Politieacademie naast een Lectoraat Forensisch Onderzoek, die toegepast wetenschappelijk onderzoek in het werkveld doet, diverse opleidingen op het gebied van Forensisch (technisch) onderzoek.

Expertisecentrum Forensische Opsporing i.o.

Het expertisecentrum forensische opsporing (ECFO i.o) is het centrum voor de landelijke ondersteuning aan de aandachtsgebiedhouder forensische opsporing en de afdelingen FO. Het expertisecentrum zet zich in voor kwaliteitsbehoud en -verbetering van de forensische opsporing in Nederland én in relatie met ketenpartners zoals het OM en NFI. Hiermee geeft het expertisecentrum invulling aan de landelijke visie op forensische opsporing: 'Het verhogen van de snelheid, efficiëntie en kwaliteit van FO.'

Op de site van het ECFO vind je de meest recente informatie over de forensische opsporing (in ontwikkeling). Deze informatie is interessant voor iedereen binnen FO, de ketenpartners en de politiecollega's. Het gaat over de landelijke FO-projecten, -thema's, -producten, -afspraken, -werkzaamheden en andere nieuwswaardige items. Daarnaast kun je hier lezen wie, waar mee bezig is binnen de forensische opsporing op landelijk niveau. Kortom: het kennisplatform over forensische opsporing.

 

Logo Nederlands Forensisch Instituut 

Het Nederlands Forensisch Instituut is onderdeel van de forensische keten. Zij draagt bij aan een veilige samenleving door het uitvoeren van onafhankelijk forensisch onderzoek. Dit ondersteunt de ketenpartners bij de signalering, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Actuele kennis van forensisch onderzoek, en een juist gebruik van onderzoeksresultaten door deze partners, zijn hierbij cruciaal.

  Logo Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam De Universiteit van Amsterdam behoort tot de grote, algemene universiteiten van Europa met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van meer dan 600 miljoen euro. De UvA staat voor een kritisch, onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat, met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de samenleving. De verbinding van onderzoek en onderwijs staat hoog in het vaandel. Binnen de Universiteit van Amsterdam verzorgt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) interdisciplinair onderwijs waarbij studenten leren over de grenzen van het vakgebied te kijken. Het heeft een unieke positie in Nederland als kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs.

Logo Saxion 

Met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn en bijna 24.000 studenten behoort Saxion tot de grootste hogescholen in Nederland.De academie Life Science, Engineering &Design (LED) is één van de twaalf onderwijsacademies van Saxion. Bij LED ligt de focus op onderzoek, creativiteit en technologie in de domeinen life sciences en engineering.

Logo Hogeschhol van Amsterdam 

HvA Techniek is één van de interessegebieden van de Hogeschool van Amsterdam en biedt 12 technische opleidingen aan. Van E-Technology tot Bouwkunde van Aviation Studies tot Forensisch Onderzoek, het palet is zeer divers. Met een grote passie voor techniek werken studenten en docenten samen aan actuele vragen uit het (internationale) bedrijfsleven. Er wordt dan ook les gegeven met de nadruk op de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn de vele praktijkruimtes en gastcolleges door ervaringsdeskundigen uit alle disciplines. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit resulteert in projecten, stages en afstudeeropdrachten voor studenten bij bedrijven in binnen- en buitenland.

 

definitief logo_Avans rood.jpg
Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. Behoort al jarenlang tot de top 3 van hogescholen van Nederland. En heeft locaties in Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Meer informatie vind je op avans.nl.

Bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda loopt een major Forensische Laboratorium Onderzoek (FLO).