Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Internationaal

concernlocatieGlobalisering, digitalisering, migratie, terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en internationale samenwerking beïnvloeden het werk van de politie. De Politieacademie bezit en betrekt internationale expertise om op deze veranderingen in te spelen en haar onderwijs en kennis actueel en relevant te houden.

Internationalisering politieonderwijs

Internationalisering en grensoverschrijdende thema’s worden verwerkt in het politieonderwijs. Zo zijn de afgelopen jaren onderwerpen als grensoverschrijdend politieoptreden, de Europese politie en internationale wet- en regelgeving toegevoegd aan het curriculum. Daarnaast biedt de Politieacademie zowel voor Nederlandse als buitenlandse studenten de internationale Engelstalige minor ‘Applied Research in the Context of European Policing’.

Research & science

Als onderwijs- en kennisinstituut maakt de Politieacademie gebruik van onderzoeken en inzichten die buiten landsgrenzen worden opgedaan. Omgekeerd draagt het onderzoek van de Politieacademie ook bij aan de verhoging van de kwaliteit van de politiefunctie in het buitenland. De Politieacademie bouwt en onderhoudt hiervoor een internationaal netwerk.

Internationale samenwerking

De Politieacademie speelt in op internationale ontwikkelingen door het aangaan van strategische samenwerkingsrelaties met internationale partners die voor onderwijs, kennis of onderzoek een bijzondere meerwaarde hebben. Door middel van het ‘European Union Agency for Law Enforcement Training’ (CEPOL) en het internationale netwerk ‘Association of European Police Colleges’ (AEPC) bevordert de Politieacademie de samenwerking met andere Europese politiescholen. De CEPOL National Unit is gehuisvest binnen de  Stafafdeling Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI) van de Politieacademie. Dit is het contactpunt in Nederland voor CEPOL-opleidingen, het uitwisselingsprogramma, expertise en deelname aan opleidingen. Niet alleen voor de politie, maar gericht op alle rechtshandhavingsorganisaties zoals de Douane, de KMAR of de Belastingdienst.

Internationaal aanbod

De Politieacademie biedt politieagenten uit het buitenland de kans om deel te nemen aan internationale, Engelstalige cursussen en opleidingen. Om internationale relaties te versterken organiseert de Politieacademie onder andere de twee cursussen; Police Education Below Sea level en de Master Class. Buitenlandse collega’s maken tijdens de Police Education Below Sea level kennis met de Nederlandse politie en ons onderwijs. Bij de Master Class werkt de Politieacademie nauw samen met de politie. Doelstelling is om buitenlandse en Nederlandse collega’s samen te brengen rond een aantal voor de politie relevante thema’s.
Ook zijn er verschillende mogelijkheden om internationale cursussen en opleidingen te volgen voor studenten en medewerkers van de Politieacademie en politie. Bijvoorbeeld via het cursusaanbod van CEPOL, maar ook door gebruik te maken van de mogelijkheden van Erasmus+.

Speerpunten internationalisering

De Politieacademie:
1. borgt het aanleren en actualiseren van internationale competenties op alle niveaus van het politieonderwijs
2. ondersteunt de operationele en niet-operationele doelen van het landenbeleid van de politie middels gerichte kennis- en onderwijsactiviteiten
3. werkt samen met politiescholen in de lidstaten van de Europese Unie voor de grensoverschrijdende en gemeenschappelijke aanpak van veiligheids- en criminaliteitsproblemen
4. verzorgt desgevraagd kennis- en onderwijsactiviteiten voor de internationale rechtsorde en de politiesamenwerking binnen het Koninkrijk
5. vervult een brugfunctie tussen de politiekundige kennisontwikkeling in Nederland en de valorisatie van internationale onderzoeksresultaten
6. draagt actief bij aan het internationale relatiebeheer van de Nederlandse politie.