Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Internationale samenwerking

Belangrijke partners bij de internationale samenwerking zijn de ‘European Union Agency for Law Enforcement Training’ (CEPOL) en het internationale netwerk ‘Association of European Police Colleges’ (AEPC). De Politieacademie werkt niet alleen samen met buitenlandse politiekorpsen, maar ook steeds meer met internationale partners in veiligheid en onderwijs.

logo AEPC                                              logo CEPOL

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

CEPOL is een EU agentschap dat alle rechtshandhavers opleidingen en leermogelijkheden aanbiedt over onderwerpen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid in de Europese Unie. De activiteiten van CEPOL richten zich op de uitwisseling van kennis en goede werkmethoden. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese rechtshandhavingscultuur. Nederland wordt in CEPOL vertegenwoordigd door de Politieacademie. De CEPOL National Unit is het single point of contact voor CEPOL in Nederland en is nu belegd bij het cluster Internationale Samenwerking van de Politieacademie. Frederike Everts, lid College van Bestuur van de Politieacademie, is tot juli 2017 voorzitter van de Management Board van CEPOL.
De CEPOL National Unit is gehuisvest binnen het cluster Internationale Samenwerking van de Politieacademie en te bereiken via 0031 88 6622000 en/of cepol.nl@politieacademie.nl.

Meer informatie over CEPOL is te lezen op de website van CEPOL.

Association of European Police Colleges (AEPC)

De netwerkorganisatie AEPC bestaat naast CEPOL vanwege de toegevoegde waarde voor de samenwerking van politieonderwijsorganisaties van binnen en buiten de EU. De AEPC onderscheidt zich van CEPOL doordat de bijeenkomsten meer het karakter hebben van netwerken en de AEPC geen EU agentschap is. Uiteraard is er een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Via de netwerkorganisatie kan de Politieacademie onderwijsactiviteiten ontplooien en in contact blijven met politieonderwijsorganisaties buiten de EU, waarmee we geen bilaterale samenwerking hebben.