Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Altijd op zoek

docentVernieuwing, door ontwikkeling en innovaties, alleen door samenwerking kunnen we dat bereiken. Binnen het netwerk wordt daarom altijd gezocht naar samenwerkingen om vernieuwing mogelijk te maken. De Politieacademie nodigt, als innovatietrekker van de Nationale Politie, regelmatig bedrijven, hogescholen, universiteiten of andere partijen uit om innovaties, ontwikkelingen of producten te presenteren in onze innvovatieruimte, the iX, of aan groepen medewerkers of studenten. De kennis die hierbij wordt gedeeld wordt door de Politieacademie gebruikt om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden die nieuwe technieken en producten met zich meebrengen in de politiepraktijk en het politieonderwijs. De kennis van fabrikanten helpt bij het vormen van een goed beeld van de markt of van branchebrede ontwikkelingen. Wel zijn wij als Politieacademie altijd op zoek naar een passend veiligheidsvraagstuk waar innovaties een antwoord zou kunnen zijn. 

Partijen die ingaan op een uitnodiging van de Politieacademie om hun innovaties te presenteren, dienen zich ervan bewust te zijn dat de Politieacademie bij het opstellen van offerteaanvragen en aanbestedingen steeds het fair-play-beginsel in acht neemt en dat bijdragen van partijen in het voortraject geen invloed hebben op de uitkomst van dergelijke trajecten. De Politieacademie hanteert onverkort het eigen inkoopbeleid en de geldende aanbestedingswet- en regelgeving. Bij offerteaanvragen en aanbestedingen worden daarnaast altijd de volgende principes gehanteerd:

  • Gelijke behandeling (objectiviteit)
  • Transparantie
  • Proportionaliteit

Het is op basis van bovenstaande dan ook niet mogelijk dat u informatie of producten aanlevert ten behoeve van innovatie onder voorbehoud van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gunning, een bevoorrechte positie bij beoordeling, aankoop of andersoortige voorbehouden die een gelijke behandeling in de weg staan.

Meedoen? Mail naar the.ix@politieacademie.nl  De Politieacademie kijkt uit naar een constructieve samenwerking bij het delen en ontwikkelen kennis ten behoeve van het politievak.