Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gebiedsgebonden politie

wijkagentVragen die centraal staan bij gebiedsgebonden politie zijn onder meer:

Hoe kan de politie haar lokale basis op orde houden? Door stevig én nuchter optreden in de openbare orde als de omstandigheden daar om vragen? Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig?

Hoe kan de lokale politie effectiever opsporen? Criminologisch onderzoek moet duiden hoe de politie met haar partners nog effectiever criminaliteit bestrijdt. De connectie tussen ondermijnende criminaliteit én de wijkenaanpak staat hierbij ook op de agenda.

De lokale inbedding van de politie binnen het nationale politiebestel zal gevolgd worden. Hoe bedient de politie op lokaal niveau burgers, politiek en bestuur? En hoe loopt de advisering en samenwerking op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid?