Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1960 - heden

 • 41. De jaren zestig en de nieuwe gezagscrisis

  41. De jaren zestig en de nieuwe gezagscrisis

  Aan het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw had Nederland zich in grote lijnen hersteld van de Tweede Wereldoorlog.
   
 • 42. Terreur en terreurbestrijding

  42. Terreur en terreurbestrijding

  In zekere zin was de toename van het geweld tijdens de protestbetogingen in de jaren zestig een voorbode van wat er komen ging.
   
 • 43. Herbezinning op het politievak

  43. Herbezinning op het politievak

  De snelle veranderingen in de samenleving hadden al in de jaren zestig geleid tot nadenken over wat nu de hoofdtaken van de politie in Nederland waren.
   
 • 44. De roerige jaren

  44. De roerige jaren

  Aan het eind van de jaren zeventig stond Nederland nog na te trillen van de treinkapingen door ontevreden en extremistische Molukse jongeren.
   
 • 45. De Koninklijke Marechaussee keert terug in het politiebestel

  45. De Koninklijke Marechaussee keert terug in het politiebestel

  In het politiebesluit 1945 was er voor de Koninklijke Marechaussee maar een zeer beperkte rol weggelegd. Feitelijk verloor het Wapen haar belangrijkste politietaken.
   
 • 46. De herziening van de Politiewet in 1988

  46. De herziening van de Politiewet in 1988

  Vanaf de geboorte van de Politiewet in 1957 tot aan het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw was er in Nederland ontzettend veel veranderd.
   
 • 47. Het korps Rijkspolitie tussen hoop en vrees

  47. Het korps Rijkspolitie tussen hoop en vrees

  Aan het eind van de jaren tachtig stond het vast dat de Nederlandse politie in de nabije toekomst zou worden gereorganiseerd op basis van nog te bepalen politieregio’s.
   
 • 48. Open grenzen, nieuwe uitdagingen

  48. Open grenzen, nieuwe uitdagingen

  Terwijl er in Nederland in de jaren tachtig werd nagedacht over een nieuwe politieorganisatie voltrokken er zich in Europa veranderingen die zijn weerga niet kenden.
   
 • 49. De komst van de regiopolitie in 1993

  49. De komst van de regiopolitie in 1993

  In de herziene Politiewet van 1988 werd veel melding gemaakt van steeds betere samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties in Nederland en het scheppen van mogelijkheden om dat verder ui
   
 • 50. Terugblik en toekomst

  50. Terugblik en toekomst

  Terugkijkend op anderhalve eeuw geschiedenis van de Nederlandse politie valt op hoeveel er is gevochtend over wie er nu eigenlijk de baas is over de politie.
   

 

 

1880 - 1918https://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1880-1918.aspx1880 - 1918
1918 - 1940https://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1918-1940.aspx1918 - 1940
1940 - 1960https://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1940-1960.aspx1940 - 1960
1960 - hedenhttps://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenis/Pages/1960-heden.aspx1960 - heden
Canon Politiegeschiedenishttps://www.politieacademie.nl/thema/Politiegeschiedenis/canonpolitiegeschiedenisCanon PolitiegeschiedenisKennis & Onderzoek