Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over het Congres- en Evenementenbureau

Het Congres- en Evenementenbureau organiseert jaarlijks zo’n 100 (professionaliserings) bijeenkomsten; voor, door en met collega’s. Veel van onze bijeenkomsten zijn op basis van collegiale uitwisseling van kennis; leren van en met collega’s.

Of het nu gaat om het meedenken over de inhoud en opzet van het programma, de verzending van een uitnodiging, het selecteren van een locatie, de contacten met sprekers of de inschrijving en ontvangst van uw deelnemers; wij nemen u alle voorkomende projectwerkzaamheden uit handen en beschikken over de professionaliteit, ervaring en het benodigde netwerk. Ons team kan de gehele organisatie van uw bijeenkomst voor haar rekening nemen, maar is zeker ook inzetbaar wanneer u bijvoorbeeld uitsluitend een adviserende rol zoekt bij de inhoud en opzet van een congresprogramma.

Een van de belangrijkste fasen van uw bijeenkomst is de opstart. Door samen met u in te zoomen op de doelstelling(en) van uw bijeenkomst, mee te denken, te spiegelen en te adviseren bouwen we met elkaar een passend programma met werkvormen die aansluiten bij de doelstelling van uw dag. Nadat de kaders van de bijeenkomst duidelijk zijn volgt een projectopzet, offerte en tijdsplanning. In de periode die volgt zorgen wij onder andere voor de coördinatie, communicatie, administratie, organisatie en uiteindelijk de uitvoering en evaluatie van de bijeenkomst.