Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Seminar 'Politiegeweld in zicht. Naar een visie op de hantering van het politiële geweldsmonopolie'

Moet het geweldsmonopolie herijkt worden, om het weer krachtiger te maken, doortastender en meer kordaat? Sommigen binnen de politie zijn van mening dat een nieuwe balans nodig is tussen dialoog, de-escaleren en doorpakken en stellen dat een versterking van het dreigsysteem van de politie nodig is. Tegelijkertijd zijn er vanuit de maatschappij (inclusief de Nationale Ombudsman en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International) met enige regelmaat kritische reacties op specifieke voorbeelden van geweldstoepassing, bijvoorbeeld op grond van videobeelden op YouTube.


In opdracht van de politie heeft de Politieacademie het onderzoeksproject Less-than-Lethal Weapons uitgevoerd. Enerzijds om de pilot met het stroomstootwapen te evalueren en anderzijds om bouwstenen aan te dragen voor een visie op het politiële geweldsmonopolie in de basispolitiezorg en bij ordehandhaving. Het gaat daarbij dus nadrukkelijk niet om het optreden in situaties van extreem vuurwapengeweld of in het kader van terreurbestrijding of het optreden door speciale eenheden als arrestatieteams en DSI.


Op maandag 10 december a.s. organiseert team Onderzoek van de Politieacademie een seminar over dit thema. Tijdens het seminar delen we onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen en gaan we in discussie over het geweldsmonopolie. Welke elementen zijn cruciaal voor een maatschappelijk verantwoorde en geaccepteerde invulling van het geweldsmonopolie, in het bijzonder met gebruikmaking van less-than-lethal weapons?


Doelgroep
Het seminar is gericht op CCB-specialisten, algemeen commandanten, SGBO leden, teamchefs en anderen vanuit de basispolitiezorg die geïnteresseerd zijn in dit thema. Ook ambtenaren OO&V vanuit gemeenten en leden van de KMar zijn van harte welkom. Evenals geïnteresseerde (IBT) docenten en studenten.

 

Praktische informatie
Het seminar is op maandag 10 december 2018 bij de Politieacademie Concernlocatie, Arnhemseweg 348 in Apeldoorn en maakt deel uit van de reeks avondseminars van team Onderzoek van de Politieacademie. Aan deelname, inclusief de voorafgaande warme maaltijd, zijn geen kosten verbonden.

Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf snel in.

 

Vragen?
Neem dan contact op met Ingrid Dijkhof van het Team Congressen & Evenementen, via ingrid.dijkhof@politieacademie.nl of 06-12992662.


Graag tot ziens op 10 december!

17.00 - 18.00 uur 
Inloop en eten
 
18.00 - 19.00 uur 
Plenair programma met:

Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing Politieacademie en bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief Gedrag Universiteit Groningen

Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef/hoofd operatien Landelijke Eenheid en voorzitter van de landelijke stuurgroep Stroomstootwapen

Piet van Reenen, voormalig politieman, onderzoeker, directeur van de Politieacademie en hoogleraar Politie en Mensenrechten

19.00 - 19.30 uur
Pauze
 
19.30 - 20.30 uur
Subsessies
 
20.30 - 21.15 uur
Plenaire afsluiting
 
In gesprek met:
Willem Woelders, Piet van Reenen, Otto Adang en vertegenwoordigers van Amnesty International en de Nationale Ombudsman
 
21.15 - 21.45 uur 
Informele afsluiting met een hapje en drankje
Inschrijven
Afbeelding bij het congres Seminar 'Politiegeweld in zicht. Naar een visie op de hantering van het politiële geweldsmonopolie'
Samenvatting