Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Seminar 'De bazen en de basis: tussenbalans en vooruitblik op werken in de basisteams'

Op 1 januari 2013 ging de nationale politie van start. Basisteams hebben daarbinnen een belangrijke rol. Hoe functioneren die nu? Wat gaat goed, welke knelpunten zijn er en welke oplossingen zien we? In dit seminar staan we stil bij het functioneren van basisteams. We maken een tussenbalans op en blikken vooruit. Dit doen we op basis van peer reviews, de ontwikkelagenda GGP, lokale initiatieven en ervaringen en uitgevoerde of voorgenomen Politieacademie-onderzoeken. De praktijk komt hierbij ruimschoots aan het woord.


Thema's die aan de orde komen, zijn:
• De werkdruk bij de noodhulp
• Taakuitoefening wijkagent
• De taak van de teamleiding / teamchefs
• Ondermijning wordt gesignaleerd en wat kan het basisteam dan?
• Integrale aanpak van ondermijning
• Lerende basisteams, peer reviews: wat leert de politiepraktijk?
• Verbinding onderwijs
• Vernieuwend werken
• Geweldgebruik door en tegen basisteammedewerkers


Tijdens het seminar zijn er verschillende plenaire inleidingen en workshops. De plenaire inleidingen worden onder meer verzorgd door Jan Struijs (voorzitter Nederlandse Politiebond), Gert Telman (politie, eenheid Oost-Nederland), John Stultiens (politie, eenheid Limburg) en Edward van der Torre (lector Gebiedsgebonden Politie bij de Politieacademie). De avond wordt afgesloten met een reflectie door politiechef Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie.


Deelnemers krijgen:
• Een exemplaar van het boek 'De lokale betekenis van basisteams' (voor zover de voorraad strekt);
• Een rapportage van Edward van der Torre, Judith van Valkenhoef en Pieter Tops over de toekomst(bestendigheid) van 'Gebiedsgebonden Politie'.

 

Doelgroep
Het seminar is gericht op professionals van politie, Politieacademie en partners van de lokale politiefunctie. We verwelkomen dus graag wijkagenten, operationeel experts, operationeel specialisten, teamchefs, veiligheidsambtenaren van gemeenten, RIEC-medewerkers, OM-medewerkers, et cetera. Vanzelfsprekend zijn ook geïnteresseerde docenten en studenten van harte welkom.

 

Thema's workshops
Peer Reviews, de positie van de teamchef, ondermijningsbeelden (hoe kan een basisteam dit in beeld brengen?), hennepteams, weerbaarheid, de integrale aanpak van ondermijning / wat kan een basisteam doen tegen ondermijning?, functioneren van wijkagenten, ontwikkelagenda GGP, social media, rol van de operationeel expert, geweldgebruik, diversiteit in de wijk, blauw vakmanschap, geweldpreparatie, etc.

 

Praktische informatie
Het seminar is op dinsdag 11 december 2018 bij de Politieacademie Concernlocatie, Arnhemseweg 348 in Apeldoorn en maakt deel uit van de reeks seminars van team Onderzoek van de Politieacademie. Aan deelname, inclusief de warme maaltijd, zijn geen kosten verbonden.

 

Vragen?
Neem dan contact op met Ingrid Dijkhof, via ingrid.dijkhof@politieacademie.nl of 06-12992662.

 

Graag tot ziens op 11 december!

15.00 uur

Ontvangst en registratie

 

16.00 uur 

Opening plenair

 

17.00 uur 

Workshopronde 1a + warme maaltijd (groep wordt in tweeën gesplitst)

 

18.00 uur 

Workshopronde 1b + warme maaltijd (groep wordt in tweeën gesplitst)

 

19.00 uur 

Workshopronde 2 (alle workshops)

 

20.00 uur 

Plenaire afsluiting met onder andere Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie

 

20.30 uur 

Informele afsluiting

 

Op deze site komt in de aanloop naar het seminar het definitieve programma te staan.

Inschrijven
Afbeelding bij het congres Seminar 'De bazen en de basis: tussenbalans en vooruitblik op werken in de basisteams'
Samenvatting