Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Seminar Burgerparticipatie

Vooraankondiging

Burgerparticipatie kent vele facetten. De overheid betrekt burgers bijvoorbeeld al jaren op diverse manieren bij beleidsvorming. Ook voor de politie is burgerparticipatie een belangrijk thema geworden. Burgers worden namelijk steeds actiever op het gebied van criminaliteitsbeheersing. Onder andere door technologische ontwikkelingen zijn burgers steeds beter in staat om zelfstandig veiligheid vorm te geven en zelfs criminelen op te sporen.

Deze ontwikkeling brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zo zijn er vaak heftige emoties in het spel en bestaat de dreiging van eigenrichting. Tegelijkertijd biedt de samenwerking met burgers ook nieuwe kansen voor de politie. Hoe de politie met deze risico’s, kansen en dilemma’s omgaat wordt duidelijk tijdens dit gevarieerde seminar, dat zal bestaan uit een plenair gedeelte, gevolgd door workshops. Alle onderdelen zullen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Het seminar zal rond 16.00 uur beginnen en eindigen rond 20.30 uur. Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van het programma, zodra dit volledig is, volgt de uitnodiging tot inschrijven.

Heeft u interesse in het seminar? Schrijf dan in ieder geval de datum van 18 september vast in uw agenda!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Congressen PDC, telefoon 088-6622030 of e-mail congressen@politie.nl.

Momenteel is het niet mogelijk om in te schrijven. Houd onze site in de gaten; zodra de inschrijving geopend is vindt u hier het inschrijfformulier. Bekijkt u deze pagina kort voor de congresdatum, dan is de inschrijving gesloten of de bijeenkomst is vol.
Inschrijven
Afbeelding bij het congres Seminar Burgerparticipatie
Samenvatting