Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Domeindag Opsporing

Wie het weet, mag het zeggen!’
Dit jaar geen vakinhoudelijke aspecten maar cultuur en leiderschap binnen de opsporing.

Over leiderschap bestaan vele theorieën en meningen, dat geldt uiteraard ook binnen de opsporing. Van oudsher heeft de politie als hiërarchische organisatie het credo ‘Wie de macht heeft, bepaalt’. Leidinggevenden gaven zonder overleg/tegenspraak opdrachten en bepaalden in grote mate hoe het vak en vakmanschap dienden te worden uitgevoerd. Andere leiderschapsstijlen hebben juist de samenwerking tussen leidinggevende en medewerkers als uitgangspunt. Wederzijds vertrouwen en het bieden van professionele ruimte is daarbij een belangrijke basis.

Enkele slogans, toepasbaar op deze dag:
- Geef het vak en vakmanschap terug aan de professionals.
- Faciliterend leiderschap, dat betekent de leiding uit handen “durven” geven.
- Hoe meer bureaucratie, hoe minder vakmanschap en betrokkenheid.
- Vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn de sleutel tot succes.

Wat is het doel van de dag?
De bedoeling is dat aan het einde van de dag vijf teams worden vastgesteld, bestaande uit een operationeel leidinggevende met enkele van zijn/haar medewerkers die gedurende 12 maanden aan de slag gaan met een nieuwe vorm van leiderschap, gebaseerd op het Rijnlandse model. Zij gaan daarin worden ondersteund. Wat daar allemaal achter steekt wordt gepresenteerd door een deskundige spreker (Jaap Peters). Middels een interactieve werkvorm (worldcafé) worden deelnemers meegenomen in deze interessante materie. Dit kan direct hierna door de leidinggevenden en de medewerkers worden toegepast in hun dagelijkse praktijk. Operationeel leidinggevenden met enkele (bv twee) van hun medewerkers die het komende jaar samen aan de slag willen met deze materie kunnen zich daarvoor aanmelden, zowel bij het aanmelden vóór de dag als op deze dag zelf.

Wanneer en waar?
Donderdag 6 september 2018. Om 15.00 uur is de ontvangst van de deelnemers en om 15.30 uur start het plenaire programma. De eindtijd is om 21.00 uur. De dag wordt uitgevoerd op de Politieacademie te Apeldoorn.

Mag iedereen deelnemen?
Cultuur en leiderschap raakt de gehele opsporing, vandaar dat een brede doelgroep wordt uitgenodigd vanuit de politie, KMar, FIOD en de Politieacademie en dan gaat het om hen die binnen de opsporing werken op strategische- tactisch en operationeel niveau. In het bijzonder worden uitgenodigd operationeel leidinggevenden met hun eigen medewerkers. Juist zij geven samen uitvoering aan het vak en vakmanschap van de opsporing. Culturele- en leiderschapsaspecten kunnen bij hen in het bijzonder het verschil maken op de “bedoeling`.

Kortom: een zeer interessante dag, met kansen om binnen je team op een andere manier met elkaar samen te werken.
Hoeveel deelnemers kunnen er meedoen? Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 280, verdeeld over de verschillende organisaties.

Registreren
Genodigden worden via email persoonlijk geinformeerd. Onderstaande inschrijfbutton gebruiken we niet omdat we met een ander registratiesysteem werken. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Congressen PDC, telefoon 088-6622030 of e-mail congressen@politie.nl.

 

Momenteel is het niet mogelijk om in te schrijven. Houd onze site in de gaten; zodra de inschrijving geopend is vindt u hier het inschrijfformulier. Bekijkt u deze pagina kort voor de congresdatum, dan is de inschrijving gesloten of de bijeenkomst is vol.
Inschrijven
Afbeelding bij het congres Domeindag Opsporing
Samenvatting