Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Seminar ‘Technologie en Criminaliteitsbeheersing’

Dinsdag 12 juni 2018

De politie heeft technologisch innoveren hoog op de agenda staan. Vorig jaar werd tijdens een eerste seminar rond dit thema al benoemd op basis van een onderzoek naar lopende ontwikkelingen binnen de politie dat diverse vormen van technologie door de organisatie heen verkend en ontwikkeld worden. Kunstmatige intelligentie, big data en data analyse, drones, bodycams, augmented reality, social media en mobiele toepassingen zijn een aantal voorbeelden van technologieën die in ontwikkeling zijn binnen de politie. Afgelopen jaar zijn dertien van deze verschillende projecten en programma’s van de politie door onderzoekers gevolgd. Dit om te leren van de wijze waarop er binnen deze initiatieven toegewerkt wordt naar het gebruiken van de technologie in de politiepraktijk. De aandacht gaat hier vooral uit naar de sociale en organisatorische factoren die hierop van invloed zijn. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden.

Tijdens het seminar wordt verder de verdieping gezocht van een aantal relevante technologische ontwikkelingen. Zo staan we stil bij het opschalen van innovaties en de toekomst van kunstmatige intelligentie binnen de politie en wat het kan betekenen voor politiewerk. Daarnaast worden verschillende workshops gehouden rond de thema’s technologie en veiligheid in de samenleving; sociale innovatie en het organiseren van innovatie, technologie in de politiepraktijk en de interactie tussen mens en technologie in de politiepraktijk.

PROGRAMMA IN HET KORT  (Dinsdag 12 juni 2018)


Tijdstip/uur

14.30-15.30  Inloop deelnemers

15.30  Plenaire aanvang                                 

15.30–15.50  Opening dagvoorzitter Dr. Nicolien Kop

15.50–16.20  Processtudie door Dr. Sander Ernst & Dr. Nicolien Kop     

16.20–16.50  AI door Dr. Floris Bex

16.50–17.00  Afsluiting door Dr. Nicolien Kop                                 

17.00–18.00  Workshopronde 1a / diner

18.00–19.00  Workshopronde 1b /diner

19.00–20.00  Workshopronde 2

20.00–20.30  Afsluitende borrel in het Atrium

Inschrijven
Afbeelding bij het congres Seminar ‘Technologie en Criminaliteitsbeheersing’
Samenvatting