Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Themadag Screening-Diversiteit

UITNODIGING

Onze samenleving verandert. Niet alleen op het gebied van techniek maar ook en vooral op het gebied van mensen. We wonen met steeds meer mensen met heel verschillende achtergronden in ons land. Dat verrijkt ons maar vraagt ook een andere kijk op de wereld, op ons werk en soms op onszelf. 

Binnen de politie willen we dat iedereen zichzelf kan zijn, wat je achtergrond, sekse, huidskleur, geloof, seksuele voorkeur, levensovertuiging of lichamelijke beperking ook is. En daarnaast willen we als grootste werkgever ook een afspiegeling zijn van de samenleving waar we ons zo hard voor inzetten. Meer diversiteit binnenhalen dus en tegelijkertijd zuinig zijn op alle mensen die we binnen hebben.

Dit betekent ook iets voor ons werk binnen VIK. Inzicht in andere culturen, gewoontes en zienswijzen en hoe hier mee om te gaan, helpt ons de juiste mensen binnen te halen.

We nodigen je daarom graag uit om op 15 maart over diversiteit, screening en inzicht in de ander in gesprek te gaan. We doen dit niet alleen met de collega’s van VIK maar ook met andere verantwoordelijke afdelingen binnen de politie.

Workshops
Gedurende de dag zijn er workshops waar je bij kunt aan sluiten. 

Aanmelden
Deze themadag is speciaal bedoeld voor collega’s werkzaam binnen VIK en die zich m.n. bezig houden met de screenings. Aanmelden kan tot 8 maart 2018.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Team Congressen PDC, telefoon 088-6622030 of e-mail congressen@politie.nl.

 

08.00 – 09.00 uur Inloop
09.00 – 12.00 uur Plenaire opening
12.00 – 12.45 uur Lunch
12.45 – 13.30 uur  Workshopronde 1
13.30 – 13.45 uur Wissel
13.45 – 14.30 uur Workshopronde 2
14.30 – 14.45 uur Wissel
14.45 – 15.30 uur Workshopronde 3
15.30 – 15.45 uur  Wissel
15.45 – 16.00 uur Plenaire afsluiting
Hieronder vindt u een overzicht van de Workshop. Klik op "meer informatie" voor extra informatie indien beschikbaar.
1. In de huid van de betrokkene
Samira Rafaela en Wanda Fretes

Samira Rafaela en Wanda de Fretes zijn elkaar tegengekomen tijdens een screeningsprocedure. Zij gaan in op de ervaringen en in het specifiek de acties die ertoe leiden dat een nieuwe medewerker zich welkom en veilig voelt binnen onze organisatie. Ze gaan in gesprek met de deelnemers over de rol en invloed van een screener en wat dit betekent voor het vraagstuk over inclusie.

2. Workshop Turkije
Ministerie van Binnenlandse Zaken

De wijze waarop de overheid in Turkije historisch is georganiseerd is van invloed op hoe er door Turken gekeken wordt naar vertegenwoordigers van de overheid. Dit kan gevolgen hebben voor hoe het veiligheidsonderzoek wordt beleefd en de wijze waarop men in het gesprek zit. Deze workshop geeft verdieping in de historie van Turkije en hoe dit vandaag de dag nog steeds leeft in de Turks-Nederlandse gemeenschap. De workshop geeft inzichten in hoe mensen met een andere etnische en culturele achtergrond kijken naar de overheid.

3. Workshop Marokko
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ongeveer 80% van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap is afkomstig uit het Rifgebergte in Marokko. De mensen uit het Rifgebergte hebben in de geschiedenis veel te lijden gehad onder de Marokkaanse en buitenlandse overheden. Dit heeft gezorgd voor wat een angst voor de overheid genoemd kan worden. Deze angst wordt vandaag de dag nog steeds overgegeven op volgende generaties, ook in Nederland. Deze workshop gaat in op cultuureigenschappen uit Marokko, die terugkomen bij de hoofdzakelijk Riffijns-Marokkaanse Nederlanders. Er wordt een verklaring gegeven voor mogelijk gedrag van Riffijnse Nederlanders en de mogelijke moeilijkheden in het veiligheidsonderzoek.

4. Reflectie op “de radar van de VIK onderzoeker”
Roel Jonkman en Henk van Ingen

“Waar sla jij als onderzoeker wel/niet op aan tijdens een interviewgesprek?” Vier collega’s vertellen over de eigen sociaal-culturele en religieuze achtergronden in relatie tot het screeningsproces. Met de groep wordt in een discussievorm aandacht besteed aan de wijze waarop de screening door de professionals wordt uitgevoerd en wat dit met de kandidaat doet. De vraag die we onszelf zullen stellen is: weten we als onderzoeker wel voldoende over de kandidaat die voor ons zit als het gaat over zijn/haar culturele/religieuze achtergrond en de do’s en don’ts binnen het interview. In een openhartige sfeer met veel respect voor elkaar willen we de discussie voeren.

5. Screening en bijzondere persoonsgegevens

Judith Ravelli

Informatie over het seksuele leven van iemand, de geloofsovertuiging, gezondheid of politieke gezindheid valt onder de zogeheten bijzondere persoonsgegevens en hier mag je niet naar vragen. Deze workshop gaat over waarom je hier niet naar mag vragen en hoe je nu wel te weten kunt komen wat nodig is voor de screening, zonder te vragen naar bijzondere persoonsgegevens.

6. Wie je bent, bepaalt wat je ziet
Keyvan Shahbazi en Imran Çinar

Je sociale identiteit wordt bepaald door de groep mensen met wie je je onbewust identificeert. Deze sociale identiteit beïnvloedt in grote mate je interpretatie van de wereld en daarmee je gedrag. Ieder mens streeft naar een positieve sociale identiteit. Deze streven beïnvloed de manier waarop je gedrag en het gedrag van en anderen interpreteert en beoordeeld. Zo ken je onbewust aan individuen uit je eigen groep eerder positieve kenmerken en hogere status toe. Hoe zorg je ervoor dat de mechanismen die hiermee samenhangen je niet belemmerd in je werk als screener.

7. IDU en diversiteit
Lea Renfurm, Rkia Faiz, Said Tahri, Melissa de Vos en Gerard Klievink

IDU probeert al enige tijd meer diversiteit te werven voor de NP. Diversiteit is natuurlijk meer dan etniciteit, maar daar ligt voor de korpsleiding nu de focus. In 2017 hebben we landelijk, gemiddeld, 29% aspiranten kunnen aanstellen met een westerse- en niet westerse migratieachtergrond. Wat opvalt, zijn de verschillen in uitvalpercentages bij screening. Voor autochtone kandidaten is dit 2,4%, voor kandidaten met een westerse migratieachtergrond 4% en voor kandidaten met een niet-westerse achtergrond 9,5%. We willen jullie graag meenemen in het concept van boeien, binden en begeleiden en blauw talent.

8. In your heart and into your mind. Van probleemgericht sturen naar contextgericht beïnvloeden
Carolien Dijkstra

Militaire expertise in de multicultiwijk, en nu eens niet drones, maar uitgekiende psychologie. Carolien Dijkstra ging met defensie op pad in een multiculturele probleemwijk in Amsterdam-West en vertaalde de opgedane kennis naar de politiepraktijk. Het doel is de effectiviteit en legitimiteit van het politieoptreden te vergroten en een politie voor iedereen te worden. Defensie opereert bij uitzendingen op voor haar onbekend en nieuw terrein. Zij werkt in gebieden waar de codes en regels van de samenleving anders zijn dan in Nederland. Zij bekijkt de bevolking echter niet vanuit het (politie)perspectief van probleemgedrag, maar vanuit het perspectief van beïnvloeding en context. Daarmee krijgt de interactie met diverse bevolkingsgroepen een extra nuance en doemen nieuwe handelingsperspectieven op. Nieuwsgierig naar deze psychologische gereedschapskist? Schrijf je in voor de workshop Anders Kijken.

9. Beschermjassen
Shaddy Mirza

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert om juist het grijze gebied op te zoeken. Want in het grijze gebied vind jij jouw creatieve kracht! Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als op ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Deze bagage bestaat uit perspectieven, inzichten en ervaringen die we tijdens ons leven hebben mee gekregen. Dat zorgt ervoor dat we onszelf niet altijd volledig openstellen. Vaak blijven we denken en oordelen vanuit onze eigen context. We horen daardoor niet de oplossingen die verborgen liggen in de verhalen van anderen. Door Beschermjassen krijg jij een bewustere verbinding met jezelf. Jij verkent jouw grenzen, kwetsbaarheden en familieverleden. Tijdens deze verkenningstocht leer jij jezelf open te stellen en van perspectief te wisselen in een dialoog. Dit inspireert en leidt tot creatieve oplossingen zowel in privé- als in werksituaties.

Inschrijven
Afbeelding bij het congres Themadag Screening-Diversiteit
Samenvatting