Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Missie en visie

​​​​​​​​oefening buitenDe missie van de Politieacademie is het (mede)bevorderen van de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie(mensen). Deze missie vervult de Politieacademie door het uitvoeren van twee taken:

1. Ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs, bestaande uit (onderwijstaak):
a. Ontwikkelen en verzorgen van politieopleidingen: kwalificerend politieonderwijs.
b. Ontwikkelen en verzorgen van overige opleidingen: overig politieonderwijs.
c. Examineren van de studenten die opleidingen hebben gevolgd.  

2. Ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak waarop het politieonderwijs is gericht, onder meer door (kennis- en onderzoekstaak):
a. Verrichten van onderzoek.
b. Verzamelen, veredelen, beheren en overdragen van politiekundige kennis.

De Politieacademie is het kwalificerend onderwijsinstituut en onderzoeksinstituut voor de Politie en staat garant voor onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de beroepspraktijk, doelgroep en vraag en toekomstgericht en innovatief is.

Onderwijs en onderzoek worden efficiënt uitgevoerd met gebruikmaking van passende methoden.

Het realiseren van de missie van de Politieacademie vraagt om een sterke verbinding tussen alle actoren die binnen het politiebestel een verantwoordelijkheid hebben voor het bevorderen van de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie(mensen).

 

Visie van de Politieacademie

De visie van de Politieacademie is vervat in vier kenmerken:
- Wij leveren toegevoegde waarde in leerprocessen.
- Wij combineren de politiewereld met de onderwijs- en kenniswereld.
- Wij richten ons op de politie binnen het (internationale) veiligheidsnetwerk.
- Wij richten ons op de nationale en internationale dimensie van het politiewerk.