Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kernwaarden

agent in gesprek ​De kernwaarden van de politie zijn ook voor de Politieacademie richtinggevend. Ze moeten hierbij worden geplaatst in het perspectief van de missie van de Politieacademie: het bevorderen van de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie(mensen). De kernwaarden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend hebben hierbij een specifieke betekenis. In die betekenis staat de gerichtheid van medewerkers op de ontwikkeling van politiemensen en het politievak centraal. De medewerkers van de Politieacademie zijn ontwikkelingsgericht. Met betrekking tot de kernwaarden staan dan de volgende gedragskenmerken centraal:

Integer

• Ik handel uit het belang van ontwikkeling van politiemensen en politievak.
• Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie naar studenten.
• Ik draag bij aan een veilige (leer)omgeving.

Betrouwbaar

• Ik ben en blijf gekwalificeerd en houd mijn vak bij.
• Ik ben aanspreekbaar op mijn vakbekwaamheid.
• Ik kom mijn afspraken na of leg uit waarom het niet lukt.

Moedig

• Ik vraag terugkoppeling op mijn effect op de ander.
• Ik spreek de ander aan als dat nodig is.
• Ik ga moeilijke situaties niet uit de weg.

Verbindend

• Ik zorg goed voor de mensen om mij heen.
• Ik bereik meer door samen te werken met andere mensen, teams en onderdelen.
• Ik zet mijn kennis, talenten en ervaring in voor team en organisatie.

 Direct naar