Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kerntaken

docent schrijft bonDe onderwijstaak van de Politieacademie is erop gericht de benodigde kennis, vaardigheden en houding te verwerven om de politietaak te kunnen uitoefenen, of om daar leiding aan te kunnen geven. Naast de algemene en beroepsspecifieke vorming is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Examinering representeert de kwalificerende functie van de Politieacademie voor het politieberoep: erkennen van bekwaamheden van politieambtenaren. Deze functie van de Politieacademie is essentieel, aangezien bewijzen van bekwaamheid in veel gevallen een belangrijk criterium vormen bij de aanstelling van politieambtenaren in bepaalde functies. Aan die aanstelling is het gebruik van bevoegdheden gekoppeld. Deze bevoegdheden, zoals het gebruik van geweld of het aanhouden van verdachten, zijn kenmerkend voor de politiefunctie in de maatschappij.
De kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie draagt bij aan de ontwikkeling van het politievak en het politieonderwijs. Het helpt de politie om beter te kunnen inspelen op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. De Politieacademie verricht zelf toegepast wetenschappelijk onderzoek maar kan dit ook bij de juiste partijen uitbesteden. De Politieacademie ontsluit kennis door een samenhangend geheel van voorzieningen – zoals Kompol (Kennis op maat politie) en de mediatheek – dat toegankelijk is voor het politieonderwijs en de politiepraktijk.
De kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie heeft een breder bereik dan de politie. Ook veiligheidspartners, regulier onderwijs en andere doelgroepen maken er gebruik van. Met deze taak heeft de Politieacademie daarom ook een bredere maatschappelijke betekenis.

 

 Direct naar