Politiedebat

​​​​​​De Politieacademie organiseert samen met de politie een aantal debatten per jaar. De Politiedebatten worden geleid door Marianne van den Anker, NPO1 presentatrice en Bob Hoogenboom, hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken.

Achtergrond van de Politiedebatten is het creëren van een platform om politie- en veiligheidsvraagstukken voor een breed publiek te agenderen. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan de politie. Dit veronderstelt een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen dat alleen maar in verbinding met ketenpartners, kennisinstituten en de samenleving kan plaatsvinden.

 

Kijk het Politiedebat terug