Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing

De politieorganisatie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het versterken van de opsporing. Het aanpakken van knelpunten en het ontwikkelen van de professionaliteit van de opsporing zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. In dit praktijkonderzoek is met medewerkers werkzaam in de opsporing, onderzocht wat zij zelf doen om tot verbeteringen te komen, die de kwaliteit van de opsporing binnen de politie versterken.

Er hebben drie eenheden van de politie deelgenomen aan het onderzoek. Vanuit elke eenheid deden steeds drie teams mee op een van de drie gebieden van opsporing: veelvoorkomende criminaliteit (VVC), high impact crime (HIC) en ondermijning, totaal negen groepen. Het blijkt dat medewerkers ervaren dat het werk inderdaad kwalitatief kan verbeteren, maar bijvoorbeeld ook dat het nodig is dat leidinggevenden vanuit een loodsende rol hierbij steunen en faciliteren.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie (SAOP). Het is uitgevoerd door de Politieacademie, in samenwerking met ITS Radboud Universiteit Nijmegen en Lokaal Centraal – Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken.

Blouw, H. de, Kop, N., Lam, J., Schutte, W., Sprenger, C., Gielen, P., Wersch, F. van, Moors, H. & Wijngaart, M. van den (2015). Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing: een praktijkonderzoek met participatie van negen ontwikkelteams. Apeldoorn: Politieacademie.Trefwoorden
Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing