Handelen naar waarheid: sterkte- zwakteanalyse van de opsporing

​Politie en Openbaar Ministerie vinden in de Contourennota 'Versterking opsporing' dat diverse ontwikkelingen de rechtshandhaving, en daarmee de opsporing, voortdurend voor nieuwe uitdagingen stellen. Deze uitdagingen zijn inmiddels zo groot, dat van politie en OM een fundamentele herbezinning op de opsporing wordt gevraagd.

Het boek Handelen naar waarheid is een verslag van de zoektocht van de auteurs in samenwerking met veel betrokken collega’s, om de werkelijkheid onder ogen te zien.
De conclusie is dat versterking van de opsporing dringend nodig is, maar het maakt ook zichtbaar dat de richting en energie van de verandering zullen voortkomen uit de benoemde sterktes:de betrokkenheid, vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van veel collega’s en de vele vernieuwende beste werkwijzen.

Trefwoorden