the Innovation eXperience room, the iX

De continue ontwikkeling van de samenleving stelt, steeds weer, andere vragen aan de politie, voor nu en voor de toekomst. Dat vraagt om politieagenten die leren hun vak integraal, duurzaam en flexibel uit te oefenen, passend bij díe veranderende samenleving. Zodat de politie deel is en blijft van die veranderende samenleving.

Om dit voor elkaar te krijgen, zal de politie zich continu moeten blijven ontwikkelen en innoveren; het toepassen van innovaties en ruimte te bieden aan innovatieve toepassingen. Innovatie is essentieel om veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Dit vraagt nogal wat van de agent van de toekomst. En van de organisatie van de toekomst.

De Politieacademie is grotendeels verantwoordelijk voor het opleiden en vormen van professionele agenten, die zich bewegen in een complexe samenleving. Het kunnen en leren omgaan met innovaties en innovatieve toepassingen is een noodzaak voor de kwaliteit van het politieonderwijs, de verbinding met de politiepraktijk en de samenleving. Naast de onderwijsfunctie, heeft de Politieacademie ook een kennisfunctie. Als kennisinstituut heb je de – welhaast morele – verplichting om innovaties en innovatieve toepassingen in het politievak te internaliseren binnen de organisatie. Kennis en onderwijs kunnen niet zonder innovatie.

Een van de manier waarop we innovatie internaliseren binnen het politievak is door tonen, beleven en ervaren. Het gaat om innoveren in de brede zin, dus het gaat om zowel technologische (product) -, sociale -, proces- diensten- en organisatorische innovaties. Vanuit kennis- en onderwijs ontwikkeling proberen wij nieuwe innovaties uit en passen dat zoveel mogelijk toe in het politieonderwijs en dus politiepraktijk. Het tonen, beleven en ervaren van innovaties kan in the iX. de innovatieruimte op de concernlocatie van de Politieacademie in  Apeldoorn. Een ruimte met de modernste technologie die gebruikt kan worden als presentatieruimte, modern klaslokaal en fieldlab. Praktijk en onderwijs komen op deze manier daar bij elkaar.