Seminar 'Technologie en Criminaliteitsbeheersing'

VOORAANKONDIGING

Technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, big data, sensoren, internet der dingen, 3D-printen en cloud technologie zijn drijvende krachten achter ingrijpende maatschappelijke, industriële en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de uitvoering en aard van het politiewerk, onder meer doordat een niet te bevatten hoeveelheid informatie real-time verzameld, geanalyseerd en gedeeld kan worden. Ook de wijze waarop criminelen werken en delicten plegen verandert, zoals de sterke toename van criminaliteit in de digitale en virtuele wereld. De politie heeft innovatie hoog op de agenda. Dit uit zich onder meer in de strategische onderzoeksagenda voor de politie 2015-2019. ‘Technologie en informatiegebruik’ is een van de thema’s op die agenda. Het onderzoek binnen dit thema is gericht op het verkrijgen van inzicht in de effecten die nieuwe technologieën en daaraan gekoppeld informatiegebruik hebben op de kwaliteit van politiewerk gericht op criminaliteitsbeheersing. Verscheidene sociale en organisatorische factoren zijn hierop van invloed.

Tijdens het seminar gaan we dieper in op een aantal relevante ontwikkelingen. Zo staan we stil bij de rol van toekomstverkenning en vroegsignalering van technologische ontwikkelingen voor en door de politie. Ook de rol van privacy en wetgeving bij het gebruik van technologie en het samenspel van sociale en technologische innovatie die noodzakelijk zijn voor succesvolle vernieuwingen komen aan bod. Een aantal vernieuwingen ondervindt u die dag aan den lijve.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017 op de Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn, Arnhemseweg 348, 7334 AC te Apeldoorn. Het programma zal starten rond 14.30 uur en rond 19.30 uur zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. Deelname aan het seminar en de warme maaltijd zijn kosteloos.

Inschrijven
In januari ontvangt u de uitnodiging, vanaf dat moment is het mogelijk om in te schrijven via de website www.politieacademie.nl/congressen . In de uitnodiging vindt u ook meer informatie over de tijden en de invulling van het programma.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoon 088-6622030 of e-mail congres@politieacademie.nl.

Heel graag zien wij u op 7 maart a.s.!

Momenteel is het niet mogelijk om in te schrijven. Houd onze site in de gaten; zodra de inschrijving geopend is vindt u hier het inschrijfformulier. Bekijkt u deze pagina kort voor de congresdatum, dan is de inschrijving gesloten of de bijeenkomst is vol.
Inschrijven