Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verkeerspark

​Welkom op het Verkeerspark.

Deze website omvat de leerstof van het onderdeel Verkeer in de functioneringsfase (Q9 en Q10) van de opleiding tot politiekundige bachelor aan de Politieacademie. De website ondersteunt de lessen over verkeersveiligheid, het ontstaan van problemen en de aanpak ervan. Uitgebreid komt de rol van de politie binnen het netwerk van ketenpartners aan de orde. Ook het functioneren van de politie ten aanzien van overige criminaliteit die zich voordoet in de verkeersstromen wordt behandeld.

Het navigatiemenu aan de linker zijde van het scherm toont in gesloten vorm essentiële keuzepunten bij het ontstaan van problemen rond bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In open vorm worden aan het menu de mechanismen toegevoegd die bedoeld zijn een oplossing te bieden voor de problematiek. Ook daarin wordt de taak van de verkeerspolitie nadrukkelijk belicht.

Politie in het verkeer gaat in op andere vormen van crimineel gedrag in het fysieke verkeer.
Onder links staan tal van websites die enige relevantie hebben voor dit kennisgebied of daarover een bijzondere boodschap hebben.

Op de themapagina's Bereikbaarheid en Onveiligheid worden in- en externe weblinks aangeboden die relevante achtergrondinformatie bevatten van onderwerpen die in het hoofdvenster aan de orde worden gesteld. Dit kunnen zowel tekstdocumenten als film- of geluidsfragmenten zijn.

Het Verkeerspark is het naslag voor de politiekundige bachelorstudent, maar kan daarnaast door een ieder die binnen het vakgebied verkeer actief is worden geraadpleegd.