Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studentenstatuut

* LET OP:  Volg deze link voor de (nood-)maatregelen examinering en studievoortgang *

Het Studentenstatuut bestaat uit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit Algemene regelingen waarin afspraken over de uitvoering van bepalingen uit de OER zijn vastgelegd. 

De OER is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het basispolitieonderwijs en het vakspecialistisch politieonderwijs.

Download het Studentenstatuut 2020 of bekijk de instructie van de webapp.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen in 2020. 

Bekijk hier de veel gestelde vragen over melding onregelmatigheid.

Raadpleeg dit overzicht als je wilt weten hoe je een aanvraagformulier indient.

Vragen of opmerkingen 


Heb je vragen of opmerkingen over het Studentenstatuut, neem dan contact op met de examencommissie via examencommissie@politieacademie.nl