Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut bestaat uit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit Algemene regelingen waarin afspraken over de uitvoering van bepalingen uit de OER zijn vastgelegd. De OER is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het basispolitieonderwijs en het vakspecialistisch politieonderwijs.

Download het Studentenstatuut 2020 of bekijk de instructie van de webapp.
Bekijk de belangrijkste wijzigingen in 2020. 
Bekijk hier de veel gestelde vragen over melding onregelmatigheid.
Raadpleeg dit overzicht als je wilt weten hoe je een aanvraagformulier indient.


Verlenging (nood-)maatregel hercertificering examinatoren

In verband met Covid-19 gelden sinds eind maart jl. een aantal (nood-)maatregelen ten aanzien van examinering. Gezien de huidige omstandigheden heeft de directie besloten om de geldigheid van de getroffen (nood-)maatregel tot opschorting van de verplichting tot hercertificering van examinatoren te verlengen tot en met 31 juli 2021. De directie vraagt de Covid-19 werkgroep om in mei/juni 2021 opnieuw advies uit te brengen over dit besluit.

Ook heeft de directie de Covid-19 werkgroep de opdracht gegeven om voor half november 2020 advies uit te brengen over de wenselijkheid om het geheel aan geldende noodmaatregelen m.b.t. examinering na 2020 al dan niet te verlengen en zo ja met welke termijn.


Hieronder de laatste versie van de notitie. Op de eerste pagina staat welke wijzigingen het betreft.


Bijlagen

Vragen of opmerkingen 


Heb je vragen of opmerkingen over het Studentenstatuut, neem dan contact op met de examencommissie via examencommissie@politieacademie.nl