Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut bestaat uit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit Algemene regelingen waarin afspraken over de uitvoering van bepalingen uit de OER zijn vastgelegd. De OER is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het basispolitieonderwijs en het vakspecialistisch politieonderwijs.

Download het Studentenstatuut 2020 of bekijk de instructie van de webapp.
Bekijk de belangrijkste wijzigingen in 2020. 
Bekijk hier de veel gestelde vragen over melding onregelmatigheid.
Raadpleeg dit overzicht als je wilt weten hoe je een aanvraagformulier indient.

Update (Nood-)maatregelen examinering en studievoortgang

Op 26 maart jl. heeft de directie Politieacademie een aantal (nood-)maatregelen in verband Covid-19 getroffen ten aanzien van examinering en de studievoortgang. De afgelopen maand deden we ervaring op met verschillende manieren om het examineren zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden in deze Covid19-tijd. In ongewijzigde vorm of op aangepaste wijze. Bij verschillende opleidingen worden hiermee successen geboekt, mede dankzij de nauwe samenwerking tussen de betrokkenen.

Deze ervaringen leiden tot nieuwe inzichten. Vandaar dat de directie Politieacademie het document met de (nood)maatregelen rondom examinering geüpdatet heeft. Dit document (versie 2.0) vervangt de versie van 26 maart jl. Het document en de aanpassingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de examencommissies en de kerngroep Examinering in Covid-19 tijd. Bij eventuele geschillen kan de student zich uitsluitend beroepen op de beide notities.

De verwachting is dat we de komende tijd nog nieuwe aanpassingen doen, of aanvullende maatregelen treffen – bijvoorbeeld voor het moment waarop we het onderwijs weer verder kunnen hervatten. Hieronder de laatste versie van de notitie. Op de eerste pagina staat welke wijzigingen het betreft.

Bijlagen

Vragen of opmerkingen 


Heb je vragen of opmerkingen over het Studentenstatuut, neem dan contact op met de examencommissie via examencommissie@politieacademie.nl