School voor Politie Leiderschap

De School voor Politie Leiderschap (SPL) is dé school voor leiderschap bij de politie. Het is de plek waar politieleiders groeien in hun vak en waar je met je leervragen op het gebied van leiderschap en management terecht kunt. Het aanbod van de SPL is gericht op zowel zittend als aankomend leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau en bestaat uit leergangen voor aankomend leidinggevenden en specifieke trainingen en modules voor zittend leidinggevenden. Bovendien bieden wij zogenaamde advanced programma’s voor alle leidinggevende niveaus.

Met ons aanbod leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering van het leidinggevend kader binnen de Nationale Politie. Er wordt intensief samengewerkt met de Nationale Politie teneinde vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast onderhoudt de SPL een netwerk van nationale en internationale strategische samenwerkingspartners.

De SPL heeft jarenlange ervaring met het opleiden van leidinggevenden op alle niveaus binnen de politie en beschikt daardoor over veel kennis over leiderschap bij de politie. Kennis die continue samen met het veld verder ontwikkeld wordt. Onze ambitie is het leveren van excellent onderwijs dat de Nationale Politie ondersteunt bij de ontwikkeling van het leiderschap! Een ambitie die wij met trots en met veel genoegen gestalte geven in nauwe samenwerking met de Nationale Politie. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nieuw Leiderschaps-onderwijs