Scholen

Het onderwijs aan de Politieacademie kent een grote variëteit. Het is bedoeld voor beginnende agenten en agenten met praktijkervaring, maar ook voor partners in de veiligheidsketen. Het onderwijs is ondergebracht in zes scholen, waar korte trainingen en volledige opleidingen plaatsvinden van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau.


School voor Politiekunde

De School voor Politiekunde verzorgt alle basis politieopleidingen op mbo-niveau: 
vrijwillige ambtenaar van politie, assistent politiemedewerker, politiemedewerker en allround politiemedewerker.  


School voor Hogere Politiekunde

De School voor Hogere Politiekunde verzorgt de basis politieopleidingen op hbo- en wo-niveau: politiekundige bachelor (hbo), de politiekundige master (wo) en het voorschakeljaar van de leergang recherchekundige voor zij-instromers. 


School voor Politie Leiderschap

De School voor Politie Leiderschap (SPL) is dé plek waar operationeel, tactisch en strategisch politieleiders groeien in hun vak door individueel, collectief en internationaal maatwerk.


School voor Gevaar- & Crisisbeheersing

De School voor Gevaar- & Crisisbeheersing verzorgt specialistisch politieonderwijs op het gebied van openbare orde, geweldtoepassing, gevaarbeheersing, crisismanagement en grootschalig optreden. 


School voor Recherche

De School voor Recherche verzorgt politieonderwijs op de specialistische gebieden recherchekunde, intelligence, tactiek algemeen, bijzondere opsporing, forensische opsporing en vreemdelingentoezicht. 


School voor Handhaving

De School voor Handhaving richt zich op het opleiden van agenten die zich verder willen ontwikkelen in hun handhavingstaak. Bijvoorbeeld door extra kennis aan te leren voor de ontmanteling van hennepkwekerijen of op het gebied van jeugdproblematiek. Ook geeft zij onderwijs op het gebied van milieu, verkeer en dierenwelzijn en verzorgt zij rijopleidingen op zowel basis- als specialistisch niveau.