Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leergang wijkagent senior

Algemeen

Deze opleiding richt zich op de functie zoals die beschreven is in het LFNP: de senior GGP (werkterrein “wijkagent”). De leergang wijkagent senior is niet alleen bestemd voor aankomende, maar óók voor zittende (meestal oud-opgeleide) wijkagenten.

Voor wie

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor politiemedewerkers die de POMB, HPO of N4 opleiding PO2002 hebben afgerond en die zich (verder) willen ontwikkelen tot wijkagent.
De leergang sluit aan op kwalificatieniveau 4.

Opbouw

De opleiding duurt maximaal 1 jaar, kent 20-22 contactdagen en is grofweg opgebouwd uit drie blokken:

  1. Persoonlijke effectiviteit met onderdelen als coaching, netwerken, presentatie, kernkwaliteiten, communicatie. leren-leren.
  2. Bestuur, Burger en Beleid met onderdelen als burgerparticipatie, criminologie, werking lokaal bestuur, veiligheidsbeleid, jeugdproblematiek, veranderende woonwijken.
  3. Probleemgericht werken met onderdelen als methodisch werken: gebiedsscan C & O, werken met het 6-stappenplan, scenariodenken.

Je sluit de leergang af met een proeve van bekwaamheid. Hierin laat je zien dat je de vaardigheden van de bovengenoemde 3 blokken integraal kan toepassen bij een project of probleem.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een project woningbraken, het opzetten van een project buurtvaders of andere vormen van burgerparticipatie. Uiteraard doe je dit in afstemming met de docent èn met de leidinggevende.

Resultaat

Je bent het oog en oor van de politie. Je bent de spil in het lokale politiewerk en weet daarom als geen ander wat er speelt in de wijk. Dat komt omdat je inzicht hebt in je werkgebied, je weet hoe je deze kennis toe kan passen en hoe je je hierin positioneert. Dat blijkt bijvoorbeeld uit jouw bijdrage aan de gebiedsscan C&O, waarin je jouw straatkennis koppelt aan systeemkennis.

Daarnaast houd je je kennis over jouw werkgebied actueel. Daarom kun je trends signaleren. Je constateert bijvoorbeeld een toename aan meldingen van geluidsoverlast in de buurt van een middelbare school. Collega’s kunnen op hun beurt ook een beroep op jou doen. Bijvoorbeeld als collega’s van Opsporing informatie willen hebben over de handel en wandel van een veelpleger uit jouw werkgebied.

Wanneer je een structureel veiligheidsprobleem constateert, schrijf je - in overleg met je lijnchef - een politieel plan van aanpak. Je coördineert de uitvoering, maar doet zelf ook actief mee. Daarbij werk je nauw samen met interne en externe partners, dus is het belangrijk dat je weet hoe je deze partners kunt betrekken, motiveren en enthousiasmeren. Je hebt inzicht in het krachtenveld waarbinnen je opereert en kent daarin je eigen cirkel van invloed. Je brede repertoire van presentatie- en adviesvaardigheden pas je hierop toe. Tot slot heb je zicht op wat je verder wilt leren of verbeteren. Dit blijkt uit het Persoonlijk OntwikkelPlan dat je tijdens de opleiding hebt geschreven.

Praktische informatie

Code: WS-2020.2020
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 368 sbu
Instituut: 176 sbu
Korps: 192 sbu

Duur: 6-12 maanden
Locatie:
Totaalprijs: € 4.688,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding duurt maximaal 1 jaar, kent 20-22 contactdagen.

Overige informatie

De leergang Wijkagent Senior is ontwikkeld op verzoek van de Board Handhaving. Een landelijke expertgroep heeft de Politieacademie geadviseerd over de invulling van de leergang. Een ontwikkelteam, bestaande uit docenten en politiemedewerkers uit de praktijk, heeft deze leergang verder uitgewerkt. De praktijkgerichtheid van de opleiding is daarom gegarandeerd.

Randvoorwaarden

Toestemming en betrokkenheid van je lijnchef.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 11-11-2020

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:

Code: WS-2020
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

  • diploma Allround politiemedewerker (op mbo-niveau 4); of
  • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een regulier diploma mbo-4; of
  • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een positieve beoordeling van de leidinggevende en minimaal 2 jaar aantoonbare, voor het vakspecialistische onderwijs relevante werkervaring binnen de Gebiedsgebonden Politiezorg.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.