Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Milieuagent

Algemeen

De milieuagent:

 • vervult een belangrijke taak bij de handhaving en opsporing van milieudelicten;
 • vormt de verbinding tussen de basispolitiezorg en de milieuteams;
 • heeft veel kennis en deskundigheid op het gebied van milieudelicten;
 • handelt eenvoudige milieuovertredingen zelfstandig af;
 • vervult een stimulerende en enthousiasmerende rol richting leidinggevenden en gebiedsgebonden politiefunctionarissen;
 • fungeert als hét aanspreekpunt voor alle milieuaspecten binnen zijn korps;
 • zoekt de verbinding met het lokale bestuur en de regionale uitvoeringsdiensten.;
 • verzamelt en deelt met behulp van collega’s en externe partners relevante informatie over zowel landelijke als voor de regio belangrijke milieuthema’s;
 • initieert milieuprojecten binnen de basispolitiezorg.

Voor wie

Medewerkers basispolitiezorg.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit vijf modules.

 • Milieuagent Omgevingsrecht (verplicht te volgen voor de modules Afval, Bodem en Water, niet verplicht voor de module Natuurlijke omgeving). In deze module leer je meer over wet- en regelgeving die betrekking heeft op de bestaande en nieuwe bebouwde omgeving. Omgevingsrecht, vergunningen, woningwet, risico’s voor de omgeving e.d. zijn onderwerpen die hier bij aan de orde komen. Om op diverse niveaus te communiceren en om te initiëren projecten aan te bevelen worden diverse methodieken geleerd.
 • Milieuagent Afval
  Je leert het onderscheid te maken tussen diverse soorten afval en herken je risico’s van afval voor de leefomgeving. Daarnaast leer je effectieve samenwerkingsverbanden met diverse partijen aan te gaan en dat informatiedeling bijdraagt aan de aanpak van regio-overstijgende delicten. Deze module kun je alleen volgen als de module Omgevingsrecht positief is afgesloten.
 • Milieuagent Bodem
  Je leert welke vormen van bodemverontreiniging er zijn en wat de impact daarvan is op het milieu. Naast de aanpak van eenvoudige delicten leer je welke rol je in de informatiepositie vervult bij de aanpak van deze milieuproblematiek. Deze module kun je alleen volgen als de module Omgevingsrecht positief is afgesloten.
 • Milieuagent Water
  Je leert diverse soorten waterverontreiniging te herkennen. Vanwege de complexiteit van dit soort verontreinigingen, leer je dat met name relevante handhavingpartners het meest effectief zijn in de aanpak van dit soort delicten. Deze module kun je alleen volgen als de module Omgevingsrecht positief is afgesloten.
 • Milieuagent De natuurlijke omgeving
  In deze module komen diverse delicten met betrekking tot dieren en planten in stedelijke en landelijke gebieden aan bod. Je leert signalen te herkennen en je bpz-collega’s in te schakelen om op die signalen alert te zijn in hun werkomgeving. Daarnaast initieer je, op basis van signalen van handhavingspartner, projecten ter bescherming van specifieke natuurgebieden.

Tijdens de gehele opleiding staan samenwerking en netwerken, communicatie en een gedegen kennis van wet- en regelgeving centraal.

Resultaat

 • Je bent bekend met relevante milieuwet- en regelgeving.
 • Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de effectieve handhaving en opsporing van milieudelicten.
 • Je hebt een netwerk binnen de handhavingsketen opgebouwd.
 • Je kent de noodzaak van informatiegestuurd werken.  

Praktische informatie

Code: PM-2021.2021
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 336 sbu
Instituut: 336 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Overige informatie

Afhankelijk van je ervaring en werkomgeving kies je, in overleg met jouw leidinggevende, voor de gehele opleiding en dus alle modules. Vrijgestelling van bepaalde onderdelen van de opleiding is mogelijk. Je moet wel over aantoonbare competenties beschikken die in een ervaringscertificaat worden beschreven.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • diploma Allround politiemedewerker (op mbo niveau 4); of
 • diploma Politiemedewerker (op mbo niveau 3) met minimaal twee jaar praktijkervaring.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.