Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leergang Operationele Sturing

Algemeen

De Leergang Operationele Sturing is een éénjarige duale deeltijdopleiding en belicht alle aspecten van operationele sturing bij de politie.

Leren in, van en over de praktijk staat centraal in deze leergang. Gemiddeld houdt dit in dat je twee dagen per week op de leerwerkplek aan de slag bent met je studie of contactonderwijs volgt. Het contactonderwijs is één dag per twee weken. De resterende tijd voer je reguliere werkzaamheden uit. 

De leergang is het product van een nauwe samenwerking tussen de Politieacademie en de politie en is ondersteunend aan de transities die bij de politie worden gemaakt.

Voor wie

Medewerkers die een functie ambiëren waarin operationele sturing wordt gegeven én daarvoor geselecteerd zijn.

Opbouw

De leergang is opgebouwd uit drie onderdelen. Hierin komt een aantal algemene en specifieke aspecten aan de orde met betrekking tot functie, taken en vormgeving van (de ondersteuning van) politiewerk en het leidinggeven aan (de ondersteuning van) politiewerk. Dit zowel in de breedte als in de diepte. Elk onderdeel bestaat uit praktijkopdrachten en ondersteunend onderwijs. De focus is in alle onderdelen gericht op de (eigen) vormgeving van operationele sturing.

De drie onderdelen zijn:

1. Inwerken (7 studiepunten, 3 maanden) 
2. Uitvoeren (20 studiepunten, 9 maanden) 
3. Ontwikkelen (3 studiepunten, gehele studieduur)

De volgende thema’s zijn als rode draad te herkennen in het onderwijs:

  • Functie, waarden en cultuur, waarbij waardengedreven sturen centraal staat
  • Sturing & beïnvloeding
  • Methodisch werken in sturing
  • Externe oriëntatie
  • HRM
  • Internationalisering
  • Juridische aspecten

Deze thema’s komen op verschillende momenten in de leergang naar voren en zijn niet gebonden aan een specifiek onderdeel.

Resultaat

Na afronding van de leergang ben je startbekwaam en kun je solliciteren naar de functie operationeel expert en operationeel specialist.

Praktische informatie

Code: LOS-2021.2021
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 840 sbu
Instituut: 840 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

  • Inwerken (7 studiepunten, 3 maanden).
  • Uitvoeren (20 studiepunten, 9 maanden).
  • Ontwikkelen (3 studiepunten, gehele studieduur).

Overige informatie

Alle contactmomenten vinden plaats op de Concernlocatie in Apeldoorn, met uitzondering van:

- De startdag en de meerdaagse contactmomenten, deze vinden plaats op de opleidingslocatie Huis ‘t Velde te Warnsveld.
- De 2-daagse bijeenkomst van lesweek 45 vindt plaats op locatie Ossendrecht.

Randvoorwaarden

Tijdens de opleiding word je toegevoegd aan een team op een andere werkplek dan je huidige werkplek. Dit team stelt een praktijkbegeleider ter beschikking voor de duur van de opleiding.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent opgeleid tot Allround politiemedewerker (op mbo niveau 4) of daaraan gelijkgestelde varianten. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.