Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leergang Docent Gevaarsbeheersing

Algemeen

Een goede IBT-training komt tegemoet aan de behoefte van politiemedewerkers, helpt ze onder andere om de kennis en vaardigheden te trainen die noodzakelijk zijn voor hun beroepsuitoefening, is bij de tijd en past bij de actuele stand van zaken in de onderwijskundige en maatschappelijke praktijk. Maar hoe goed een training ook wordt gedefinieerd, het staat of valt met goede docenten. In deze kernopgave word je opgeleid tot docent gevaarbeheersing (A). Je leert alle competenties om zelfstandig lessen/trainingen bij IBT te kunnen verzorgen waarin politiemedewerkers door oefening theoretische kennis en vaardigheden eigen worden gemaakt. Binnen de opleiding is er aandacht voor vakinhoudelijke, didactische en agogische bekwaamheid.

Voor wie

Politiemedewerkers die belast zijn met het zelfstandig verzorgen van integrale beroepsvaardigheidstraining aan politieagenten met betrekking tot kennis en vaardigheden die samenhangen met het beroep van de politieagent op straat.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding kun je zelfstandig lessen verzorgen waarin door oefening bepaalde kennis/vaardigheid wordt geleerd. Je bereidt lessen voor, voert ze uit, begeleidt studenten tijdens de lessen en evalueert de lessen. De lessen zijn gericht op geweld- en gevaarbeheersing binnen handhaving, noodhulp, toezicht en opsporing. Hierbij volg je de standaard lesmodules. Verder kun je in het kader van de RTGP/RTGB en FVT toetsen voorbereiden en afnemen. Je beoordeelt studenten op criteria uit de toetsen en kan de resultaten communiceren en administreren zoals voorgeschreven. Tot slot kun je werken aan de eigen professionele bekwaamheid.

Naast het diploma van de Leergang Docent Gevaarbeheersing (A) ontvang je het RTGP certificaat. Voor dit RTGP certificaat moet je iedere 5 jaar de competentie toetser AZV en toetser schietvaardigheid kunnen aantonen door te voldoen aan de eisen die zijn geformuleerd in de regeling hercertificering toetser AZV RTGP en in de regeling hercertificering toetser schietvaardigheid RTGP.

Praktische informatie

Code: DG-2021.2021
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 960 sbu
Instituut: 777 sbu
Korps: 180 sbu
Proeve: 3 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Het onderwijs omvat 1064 SBU. 
Om ervoor te zorgen dat het leerrendement optimaal is, worden de volgende vier componenten gecombineerd: contacturen met de docent, leren in de praktijk, studiebegeleiding en zelfstudie. De duur van de opleiding is 37 weken. De ritmiek is 5 weken op de Politieacademie en 2 weken in de eenheid. De eerste cyclus is daarop een uitzondering, dan ga je 7 weken naar de Politieacademie en aansluitend 2 weken naar de eenheid.

Randvoorwaarden

Je bent fysiek gezond (geen blessures die deelname aan het onderwijs verhinderen) en je toont een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, leerbereidheid en inzet.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen reguliere vooropleiding

Toelating tot Leergang Onderwijs Gevaarbeheersing is mogelijk op basis van:

  • Een mbo 4-diploma

Mits er tevens sprake is van de competenties:

  • Toezicht houden in het publiek domein;
  • IBT en geweldsbeheersing, onderdeel van Toezicht houden bij evenementen.

Gediplomeerden CIOS- Centraal instituut Opleiding Sportleiders, ALO- Academie voor Lichamelijke Opvoeding of een hbo- docentenopleiding kunnen instromen in de verwante leergang Docent Gevaarbeheersing, mits aangevuld met de bovengenoemde competenties.

Instroomeisen oude politie opleiding

Toelating tot de Leergang Docent Gevaarbeheersing is mogelijk op basis van:

  • POMB-diploma;
  • HPO-diploma;
  • Politiediploma A (met of zonder B).

Instroomeisen nieuwe politie opleiding

Voor toelating tot de Leergang Docent Gevaarbeheersing moet je voldoen aan de minimale vooropleidingseisen:

  • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo niveau 4);
  • Diploma Politiemedewerker (op mbo niveau 3) in combinatie met een regulier MBO-4-diploma;
  • Diploma Politiemedewerker (op mbo niveau 3) in combinatie met minimaal 2 jaar aantoonbare, voor de postinitiële leergang relevante werkervaring.

Daarnaast is het mogelijk om toelating te verkrijgen op basis van werkervaring die qua niveau, vorm en inhoud vergelijkbaar is met de hiervoor genoemde diploma’s.
Hiervoor moet voor aanvang van de opleiding een (digitale) EVC-aanvraag worden ingediend bij het Loket EVC.

In het geval van een werkervaringsmeting wordt de werkervaring afgemeten met de beoordelingsmatrix op mbo-niveau.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.