Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Video Registratie Onopvallend Surveilleren

Algemeen

Eenvoudig gesteld kan de verkeerstaak van de Dienst Infra in drie sub taken worden onderverdeeld:
1. Algemene taak; standaard rijtaak (SRI)
2. Interventietaak (SIV)
3. Onopvallende rijtaak (VROS)

Binnen het rijdeel van de opleiding Video Registratie Onopvallend Surveilleren (VROS) is ruim aandacht voor de aspecten die horen bij het gebruik van de onopvallende auto voor handhavingstaken. Je traint de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om je rijtaak op een veilige manier te kunnen uitvoeren, vaak bij hogere snelheden en in complexe situaties. Daarbij is er ook aandacht voor de specifieke risico’s die hier aan gekoppeld zijn en de afweging die je continu moet maken tussen doel en middel.

De opleiding VROS is gekoppeld aan het uitvoeren van de specifieke onopvallende rijtaak in een videoauto. In deze opleiding leer je daarom ook alle in het voertuig aanwezige meet-en opnameapparatuur op juridisch juiste wijze te gebruiken.

Voor wie

Medewerkers belast met operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij onopvallende videoauto’s gebruikt worden (bestuurder en/of bijrijder Dienst Infra).  Deze medewerkers zijn binnen het DROS | Infra of Team Verkeer van de eenheid aangewezen om te (gaan) functioneren als chauffeur van een onopvallende videoauto.

Opbouw

De opleiding VROS bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
1. Onopvallend rijden
In deze module wordt de transitie gemaakt naar het onopvallend rijden op (zeer) hoge snelheid. Daarnaast komen net als in de SIV-module de volgende onderdelen terug:
• (zeer) hoge snelheid
• (extreme) stress bij achtervolgingen
• bewustwording (duurbelasting, fysiek en mentaal)

2. Meetmiddelen
Het onderdeel meetmiddelen wordt in de praktijkomgeving (eenheid) verzorgd door gastdocenten en praktijkcoaches, onder auspiciën van de Politieacademie. Leeruitkomst: een correcte meting in de praktijk kunnen uitvoeren en uitleggen.

3. Praktijkleren
Minimaal 70 uur praktijkleren onder begeleiding van praktijkcoach in de eigen eenheid.

Resultaat

 • Je bent in staat jouw specifieke rijtaak als chauffeur van een videovoertuig vlot, veilig en verantwoord uit te voeren.
 • Je bent in staat om, met gebruikmaking van de beschikbare meetmiddelen, een juridisch correcte meting uit te voeren en uit te leggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Praktische informatie

Code: B002320.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 137 sbu
Instituut: 54 sbu
Korps: 70 sbu
Zelfstudie: 10 sbu
Proeve: 3 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Meerdere locaties, zie hieronder bij Startdata
Totaalprijs: € 1,00

Overige informatie

De opleiding VROS is een specialistische opleiding zoals bedoeld in de brancherichtlijn Politie Verkeer.

Randvoorwaarden

Aan de opleiding zijn de volgende voorwaardelijke opdrachten verbonden:

 • een eLearning over de Vrijstelling Politie (RVV 1990) en de Brancherichtlijn Politie (inclusief formatieve toets);
 • een eLearning over het 'Richtinggevend kader over de inzet en het optreden van politie bij achtervolgen, tactisch volgen en geforceerde stops' en de geldende ‘Brancherichtlijn Politie’ (inclusief formatieve toets);
 • een eLearning over de ‘Meetmiddelen’;
 • een eindgesprek aan het einde van de rijopleiding waarin je gelegenheid krijgt te reflecteren op jouw groei en eindniveau. In dit gesprek hoor je tevens de eindbeoordeling.

Deze opleiding vindt grotendeels plaats in het publiek domein en je rijdt in een onopvallend dienstvoertuig. Je bent in burger gekleed, maar wel compleet met geweldsmiddelen, portofoon en steekwerende vest..

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 21-06-2021

Locatie: Politieacademie Apeldoorn gebouw S
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-10-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 01-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

 • Je bent binnen DROS Infra of Team Verkeer van de eenheid aangewezen zijn om te (gaan) functioneren als chauffeur van een onopvallende videoauto.

 • Je bent in bezit van rijbewijs B.

 • Je bent in het bezit van het certificaat Surveilleren met een Auto (SMA)/ SRI/ ARA of de 4-weekse Rijopleiding Auto Landelijke Eenheid.

 • Je hebt aantoonbaar voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn Politie Verkeer. De bewijslast hiervoor ligt bij de student.

Vrijstellingen

Op basis van het DeelRic heb je vrijstelling van deze rijopleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • certificaat SMA (onopvallend) / ARA (onopvallend);
 • je voldoet aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie.  

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.