Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Strategisch leidinggeven aan een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden: Algemeen Commandant

Algemeen

In de rol als Algemeen Commandant (strategisch leidinggevende) ben je verantwoordelijk voor en geef je leiding aan de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO).  SGBO hanteert de werkmethodieken BOB, BLOOS en IRS. Naast de vakinhoudelijke doelstelling komen ook de gedragskundige thema's aan bod zoals communicatieniveaus, feedbackcirkel en Team Resource Management (TRM). 

Voor wie

Politiemedewerkers met de functie Sectorhoofd, Teamchef C of Operationeel Specialist C of hoger die als AC werkzaam worden in een SGBO in hun eenheid. De eenheidsleiding kan een politiemedewerker met een andere functie aanwijzen voor de rol van AC. 

Opbouw

De opleiding is 2 weken aaneengesloten en wordt gezamelijk gevolgd met "hoofden SGBO" in opleiding.  Voorafgaand volg je een 2 maal 2 dagen voortraject, respectievelijk "Landschap van crisisbeheersing" en "Leiderschap". 
Het onderwijs is een mix van theorie, ervaren, oefenen en reflecteren. Persoonlijke begeleiding en coaching vormt een essentieel onderdeel van het onderwijs. De kenmerkende beroepspraktijk, de kerntaken en de werkprocessen uit de examenvereisten vormen de inhoudelijke richtlijn. De docenten zijn afkomstig van de Politieacademie (inhoudelijk) en van onze partner Liberlei (gedragskundig, leiderschap).

De opleiding vindt vooral plaats in een gesimuleerde beroepspraktijk. Het onderwijs en deze beroepspraktijk zijn nauw met elkaar verweven. 

Resultaat

De opleiding sluit af met een examen. Na de opleiding heb je de competenties om strategisch leiding te geven aan een SGBO.

Praktische informatie

Code: B002310.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 70 sbu
Instituut: 52 sbu
Zelfstudie: 14 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 3-4 weken
Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Totaalprijs: € 4.957,00

Overige informatie

Voorafgaand aan de opleiding volg je

  1. de tweedaagse "Landschap van crisisbeheersing"
  2. de tweedaagse leiderschapsmodule.

Voorafgaand aan de aaneengesloten 2 weken heb je de e-learning module "Noodmaatregelen ter handhaving van de openbare orde" gevolgd.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 04-10-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 04-07 ok
- 11-13 okt

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-10-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 25-28 okt
- 01-03 nov.

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 08-11-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 08-11 nov
- 15-17 nov.

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 29-11-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 29 nov - 02 dec
- 06-08 dec

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 13-12-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 13-16 dec
- 20-22 dec

Code: S005

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

  • Je bent Sectorhoofd, Teamchef C of Operationeel Specialist C of hoger.
  • Je hebt ruime ervaring in strategisch leiding geven aan teams en medewerkers. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.