Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Specialistische Rijopleiding Infra Opvallend (SRI)

Algemeen

De Specialistische Rijopleiding Infra Opvallend (SRI) is gekoppeld aan het uitvoeren van de volgende taak: opsporend en handhavend surveilleren gericht op personen die gebruik maken van de (verkeers-) infrastructuur (Dienst Infra).
Eenvoudig gesteld is de verkeerstaak van de Dienst Infra onderverdeeld in drie subtaken:
1. Algemene taak; standaard rijtaak (SRI)
2. Interventietaak (SIV)
3. Onopvallende rijtaak (VROS)
Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse voertuigen, zowel opvallend als onopvallend.
Na het volgen van deze opvallende basis rijopleiding ga je met deze rijtaak aan de slag in de praktijk. Hierna bepaalt de teamchef of en wanneer je doorgaat met de rijopleiding Snel interventie Voertuig (SIV) of de VROS opleiding.

Voor wie

Medewerkers die belast zijn met operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij opvallende surveillanceauto’s gebruikt worden (bestuurder en/of bijrijder Dienst Infra).

Opbouw

Binnen de opleiding is ruim aandacht voor de aspecten die horen bij het gebruik van de opvallende auto voor handhavingstaken in het verkeersdomein. Je traint de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om jouw rijtaak op een veilige manier te kunnen uitvoeren, vaak bij hogere snelheden en in complexe situaties. Daarbij is er veel aandacht voor de specifieke risico’s die hier aan gekoppeld zijn en de afweging die je continu moet maken tussen doel en middel.

Voorbereidende leeropdrachten:

 • Een eLearning over de ‘Vrijstelling Politie (RVV 1990)’ en de ‘Brancherichtlijn Verkeer Politie’, inclusief een afrondende toets.
 • Een eLearning over het ‘Richtinggevend kader over de inzet en het optreden van politie bij achtervolgen, tactisch volgen en geforceerde stops’.
 • Een leeropdracht over het berijden van autosnelwegen.


Rijvaardigheid:

 • Het rijden met een opvallende surveillanceauto en de specifieke vaardigheden die dit vereist, met name waar het gaat om de hoge te bereiken snelheden.
 • Het achterhalen van voertuigen en het geven van stoptekens.
 • Gaandeweg de rijopleiding word je beoordeeld aan de hand van zogenaamde rubrics. Dit betekent dat je geen afsluitend examen aflegt.

Eindgesprek;

 • Aan het einde van de rijopleiding krijg je een eindgesprek met de docent/examinator waarin je de gelegenheid krijgt te reflecteren op de persoonlijke groei en het eindniveau. Na dit gesprek volgt de eindbeoordeling.

Resultaat

Je bent startbekwaam in het veilig en verantwoord uitvoeren van de (rij)taak als bestuurder en/of bijrijder van een opvallende surveillanceauto.

Praktische informatie

Code: B002272.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 80 sbu
Instituut: 80 sbu

Duur: 1-2 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1,00

Toelichting studielast

Zelfstudie: 2 sbu
Rijvaardigheid (2,5 week): 78 sbu

Overige informatie

De Specialistische Rijopleiding Infra Opvallend (SRI) is een specialistische rijopleiding zoals bedoeld in de Brancherichtlijn Verkeer Politie.

Randvoorwaarden

Aan de opleiding zijn de volgende voorwaardelijke opdrachten verbonden:
1. Vrijstelling- Brancherichtlijn Politie;
2. Volgen-achtervolgen;
3. Leeropdracht autosnelwegen;
4. Voeren van een eindgesprek.

Voor aanvang van de rijopleiding toon je de docent een geldig rijbewijs voor de vereiste categorie. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan word je niet tot de rijopleiding toegelaten.

De rijopleiding vindt grotendeels plaats in het publiek domein en er wordt in een opvallend dienstvoertuig gereden. Het is daarom ook voorwaardelijk dat je in een volledig in uniform bent gekleed, compleet met geweldsmiddelen, portofoon en steekwerende vest. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan word je niet tot de rijopleiding toegelaten.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Je bent belast met de operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij opvallende surveillanceauto’s gebruikt worden (Chauffeur Dienst Infra).
 • Je bent in bezit van rijbewijs B.
 • Je hebt de Rijopleiding Initieel (of de Basisrijopleiding Auto of de Primaire Rijopleiding Auto) met goed gevolg afgerond.
 • Je hebt aantoonbaar voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn Politie Verkeer. De bewijslast hiervoor ligt bij jou.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.