Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Evenementenadviseur

Algemeen

Het aantal evenementen is in de laatste jaren in Nederland sterk gegroeid. De organisatie, advisering en handhaving rond evenementen is verdeeld over meerdere organisatieonderdelen en partners. Gezien de hoeveelheid betrokken partijen zijn afspraken over de samenwerking en de informatie-uitwisseling cruciaal voor een goede taakuitoefening. Harmonisatie van het evenementenproces is dus nodig.

Doel van de opleiding is om de medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de advisering van het bevoegd gezag (burgemeester) omtrent publieksevenementen, een basisniveau aan kennis en vaardigheden te bieden waarmee zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Voor wie

Coördinator evenementen binnen de basisteams (Operationeel Expert) en CCB-adviseurs (Operationeel Specialist B).

Opbouw

De opleiding bestaat uit een driedaags programma.
Dag 1 staat in het teken van introductie, risico’s op evenementen, adviesprocessen en een zelfstudie betreffende het achtergrondmateriaal.
Dag 2 richt zich op het voorbereidingsproces, de risicoanalyse en het maken van de huiswerkopdracht.
Op dag 3 is er een terugkoppeling van de huiswerkopdracht en is er aandacht voor de operationele voorbereiding.

Resultaat

Je bent in staat om als startbekwame beroepsbeoefenaar de volgende producten op te leveren:

  • politieadvies bij evenementen;
  • goede interne preparatie gebaseerd op het advies en de restrisico’s.

Praktische informatie

Code: B002252.001
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 30 sbu
Instituut: 18 sbu
Zelfstudie: 12 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Totaalprijs: € 3.997,00

Toelichting studielast

De opleidingsduur is 3 dagen, verdeeld over meerdere weken.

Overige informatie

Om het bewijs van deelname te ontvangen, ben je alle dagen (100%) aanwezig en maak je alle huiswerkopdrachten.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 23-06-2021

Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Lesdagen;

- 23/06, 30/06, 07/07.

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 16-09-2021

Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Lesdagen;

- 16/09, 22/09, 30/09.

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 03-11-2021

Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Lesdagen;

- 03/11, 11/11, 19/11.

Code: S005

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 24-11-2021

Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Lesdagen;

- 24/11, 01/12, 09/12.

Code: S006

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent coördinator evenementen binnen de basisteams (Operationeel Expert) en CCB-adviseur (Operationeel Specialist B) en hebt te maken met de advisering van het bevoegd gezag omtrent publieksevenementen. 

Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.