Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Forensisch Digitaal Opsporen Senior Tactisch

Algemeen

Als senior tactische rechercheur werkzaam binnen digitale opsporing onderzoek je op welke manier de samenwerking met tactische rechercheurs en digitale specialisten vorm kan krijgen en waar jouw eigen grenzen liggen op het gebied van digitale opsporing. Daarvoor moet je goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van digitale opsporing, om daar ten behoeve van opsporingsonderzoeken op de juiste momenten gebruik van te kunnen maken, rekening houdend met eventuele afbreukrisico’s. 

Voorafgaand aan de opleiding ben je vaardig in het gebruik van een onderzoekstool voor het veiligstellen en onderzoeken van veiliggestelde data. Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de theorie over hoe het besturings- en filesysteem en hoe sporen worden achtergelaten.  Daarnaast oefen je met het formuleren van onderzoekshandelingen in een proces-verbaal.

Je maakt binnen de opleiding kennis met digitale onderzoeksmethoden en ontwikkelt competenties om zelf een deel van de onderzoeksmethoden uit te kunnen voeren. Een praktijkcoach begeleidt je tijdens de opleiding. Jouw rol bestaat uit het veiligstellen en nader onderzoeken van generieke reguliere images op aanwezigheid van relevante informatie voor het opsporingsonderzoek.  Daarnaast ontwikkel je inzicht en competenties om als first-responder op te treden bij live computersystemen. Ook hierbij leer je de eigen grenzen van jouw optreden en verantwoordelijkheden en leer je te herkennen wanneer en op welke wijze je een onderzoek overdraagt aan de digitaal specialist. 

Je ontwikkelt de competenties om op een veilige manier open bronnen onderzoek uit te voeren en websites veilig te stellen. Daarnaast doe je ervaring en kennis op over het werken met interceptietools.

Bij alle technische handelingen leer je te werken binnen de voor digitale opsporing relevante juridische kaders. In de opleiding wordt verder ruim aandacht besteed aan het correct formuleren van rapportages en processen-verbaal, zodat ook mensen zonder technische deskundigheid inzicht krijgen in de gekozen aanpak en de waarde van de resultaten.

 

Voor wie

Voor de Senior Tactische medewerker in het werkgebied digitaal, bijvoorbeeld bij een Cybercrime team, Platform en/of TDO, of de politiemedewerker die toestemming heeft van de onderwijsgemandateerde om deze opleiding te volgen.

Praktische informatie

Code: B002193.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 168 sbu
Instituut: 60 sbu
Korps: 40 sbu
Zelfstudie: 40 sbu
Proeve: 28 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1,00

Indeling van het onderwijs

Twee opeenvolgende contactdagen per week met een week er tussen, dus 12 weken totaal. In de tijd tussen de lesdagen ben je bezig met (praktijk)opdrachten.

Randvoorwaarden

  • Je hebt een praktijkcoach die jou tijdens de opleiding begeleidt en voorziet van feedback.
  • Je beschikt over software en hardware producten voor de uitvoer van de werkzaamheden.
  • Je bent per week, naast de contactdagen, minimaal één dag beschikbaar om werkzaamheden binnen het digitale werkveld uit te voeren en/of opdrachten voor de opleiding uit te voeren.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Je hebt een LFNP functie als Senior Tactisch medewerker gekoppeld aan het werkveld digitaal, of hebt toestemming van de onderwijsgemandateerde van jouw eenheid om deze opleiding te volgen.
  • Je bent voor aanvang van opleiding vaardig in het gebruik van een onderzoekstool voor het veiligstellen en analyseren van data, zoals bijvoorbeeld Axiom, EnCase, of FTK.
  • Jouw kennis en vaardigheden zijn op het niveau van de gewenste leeropbrengst van de opleidingen Uitlezen Communicatiemiddelen voor de Opsporing (UCO) en de Basis Internet Training (BIT). Aanwezigheid van deze kennis en vaardigheden wordt in elk geval verondersteld aanwezig te zijn als je beide opleidingen met goed gevolg hebt afgerond.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.