Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Niveaubepaling - Hoogtespecialist Speciale Operaties

Algemeen

Tijdens de niveaubepaling wordt er gemeten of je voldoet aan de fysieke ondergrens om aan de opleiding ‘hoogtespecialist speciale operaties’ deel te kunnen nemen (beheersmaatregel). Verder krijg je de kans om tijdens de niveaubepaling de opleiders inzicht te verschaffen in jouw opleidbaarheid. Te denken aan aspecten als: informatieverwerking, (zelf)lerend vermogen, touwtechnisch inzicht, vrij zijn op hoogte, motivatie en attitude.
 
De opleiders brengen een advies uit over je geschiktheid m.b.t. het volgen van de hoogtespecialisten opleiding. Enkel het voldoen aan de niveaubepalingstest (urban) voorklimmen is een formele eis om deel te mogen nemen aan de hoogtespecialisten opleiding.

Voor wie

Je bent als (overheids-)medewerker aangewezen om werkzaamheden op hoogte uit te voeren en bent werkzaam binnen het domein interventie of heimelijke operaties. Je persoonlijke geschiktheid wordt door de werkgever bepaald. 

Opbouw

De niveaubepaling heeft het doel om je te informeren over de opbouw en normering van de hoogtespecialisten opleiding, het onderrichten van de theoretische basiskennis voor het werken op hoogte, het verzorgen van een knopenpracticum, het verkrijgen van een duidelijk beeld m.b.t. de opleidbaarheid en het vaststellen of je voldoet aan de fysieke ondergrens (beheersmaatregel).  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • introductie opbouw/normering hoogtespecialist speciale operaties
  • theorie basis werken op hoogte 
  • workshop voorklimmen 
  • workshop installeren 
  • knooppracticum 
  • niveaubepalingstest (urban) voorklimmen

Aan het einde van de niveaubepaling vindt er een evaluatie en adviesgesprek plaats met een opleider van de Politieacademie.

Resultaat

Bij een positief advies krijg je een bewijs van deelname en word je toegelaten tot de opleiding ‘hoogtespecialist speciale operaties’. Het verkregen advies heeft een maximale geldigheidsduur van één jaar.

Voldoe je niet aan de door de Politieacademie gestelde fysieke ondergrens, dan word je nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de niveaubepalingstest (urban) voorklimmen te herkansen. Deze herkansing dient plaats te vinden vóór aanvang van de opleiding.

Praktische informatie

Code: B002190.001
Type: Training
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 14 sbu
Instituut: 14 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Locatie bekend bij onderwijs
Totaalprijs: € 1.558,00

Overige informatie

Het door de Politieacademie uitgebrachte advies heeft een maximale geldigheidsduur van één jaar. Binnen dit jaar word je, mits een positief advies voor de niveaubepaling, toegelaten tot de opleiding ‘hoogtespecialist speciale operaties’.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 31-08-2021

Locatie: Locatie bekend bij onderwijs
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
HER-dagen niveaubepaling
- beide dagen Utrecht.
(DSI, LE, MARSOF (OKM) en BSB)

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent werkzaam binnen het domein interventie of heimelijke operaties.

Je bent in het bezit van minimaal een diploma Basis Politiemedewerker niveau 3 of vergelijkbaar.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.