Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opleiding Privacyfunctionaris

Algemeen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet politiegegevens (Wpg) is de politie verplicht om een privacyfunctionaris in dienst te hebben. De werkzaamheden van de privacyfunctionaris beperken zich echter niet tot de Wpg. In de opleiding komen alle relevante wet- en regelgeving aan de orde, waarmee de privacyfunctionaris geconfronteerd wordt. Daarnaast is er aandacht voor de adviserende en controlerende taak van de privacyfunctionaris.

De privacyfunctionaris dient de plaats van (persoons)gegevens in onze maatschappij te kennen. Daarbij is het van belang om de geschiedenis te kennen van de privacywet- en regelgeving in het algemeen en die voor de politie in het bijzonder. Naast diepgang in de Wet (en besluit) politiegegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komen ook andere rechtsgebieden zoals, Algemene wet bestuursrecht, Wet Inlichtingen en veiligheidsdiensten, Wet op de ondernemingsraden en Archiefwet aan de orde. Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor actuele wetgevingstrajecten en aanpalende regelgeving zoals Ministeriële regelgeving en aanwijzingen College van PG’s.

Adviserende taak privacyfunctionaris

Volgens de Wpg heeft de privacyfunctionaris onder andere een adviserende taak. Hoe verhoudt zich die adviserende taak van de privacyfunctionaris t.o.v. de dagelijkse politietaak? Hoe behoort de privacyfunctionaris zijn/haar adviserende rol te zien bij onderwerpen als de verwerking van bijvoorbeeld onderzoeksgegevens en zachte gegevens. En hoe is de rol van de privacyfunctionaris t.o.v. de bevoegd functionaris?

Verstrekken

Het gehele (gesloten) verstrekkingenregime van de Wpg komt aan de orde. Er wordt extra aandacht besteed aan de verstrekkingen aan de burgemeester, OM en de uitzonderingsbepalingen van 19 en 20 Wpg. In artikel 20 Wpg staan de samenwerkingsverbanden centraal. Actuele ontwikkelingen als het samenwerkingsverband RIEC worden daarbij niet vergeten.

Privacyfunctie

De functie van privacyfunctionaris is breed. Tijdens dit onderwerp komt bijvoorbeeld de controlerende taak van de privacyfunctionaris aan de orde. De privacyfunctionaris houdt toezicht en stelt een verplicht jaarverslag op. Daarnaast worden de rechten van betrokkene behandeld, waarbij aandacht wordt besteed aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Actuele ontwikkelingen en interne werkwijze

Actuele ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld ontsluiting van gegevens, intelligence en datamining aan de orde gesteld. Daarbij is het van belang dat de privacyfunctionaris goed zijn/haar positie binnen zijn/haar eigen organisatie kent. Voorlichtings- en adviesvaardigheden zijn hierbij essentieel!

Voor wie

Op grond van de Wpg aangewezen (beginnend) privacyfunctionaris of diens plaatsvervanger.

Opbouw

De opleiding gaat in op de reikwijdte van de privacywetgeving (Wpg,  AVG, Archiefwet, Wet op de ondernemingsraden, etc.).

In 5 clusters staat met name de Wpg en het eigen leerproces centraal. Tussen de clusters is ruimte ingericht om  huiswerkopdrachten uit te voeren. De opleiding staat in het teken van het vertalen van de theorie naar de praktijk waarbij er volop gelegenheid is eigen praktijkervaringen en -situaties in te brengen.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat de meest voorkomende werkzaamheden van een privacyfunctionaris te vervullen, dan wel de juiste weg te vinden in de wettelijke materie of uitwerkingen daarvan. Je weet de Wpg te doorgronden en vragen die in je dagelijks werk binnenkomen niet alleen juridisch op te kunnen lossen maar ook te kunnen begrijpen en te interpreteren.

Praktische informatie

Code: B002048.002
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 60 sbu
Instituut: 40 sbu
Zelfstudie: 20 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1.431,00

Indeling van het onderwijs

Het studieritme is in overleg met de groep op de eerste dag te bepalen. In principe is er één opleidingsdag per week, zodat er ruimte is voor huiswerkopdrachten.

Overige informatie

Deze opleiding vindt zowel incompany als op basis van open inschrijving plaats en wordt op aanvraag gepland.

Je ontvangt een opleidingsmap met daarin o.a. de Wet en Besluit politiegegevens en de Memorie - en Nota van Toelichting.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.