Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basismodule Arrestantenbeveiliging

Algemeen

De Basismodule Arrestantenbeveiliging is bedoeld voor nieuwe politiemedewerkers die gaan werken in het arrestantencomplex van de politie en leidt op tot twee certificaten.

 • Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming (AOPV) (waarmee een BOA-getuigschrift verkregen kan worden bij EXTH)
 • Basismodule Arrestantenbeveiliging.

Als Assistent Arrestantenbeveiliger draag je samen met je collega’s bij aan de handhaving van de rechtsorde en voer je arrestantentaken in de arrestantencomplexen uit. Je staat middenin de samenleving en houd je bezig met zaken die betrekking hebben op veiligheid en dienstverlening binnen het arrestantencomplex. Bij alles wat je doet neem je je verantwoordelijkheid en toon je initiatief. Je signaleert problemen, brengt verslag uit en draagt oplossingen aan.

Voor wie

Deze basismodule is specifiek bedoeld voor instromende Assistent beveiligers A, die werkzaam zijn binnen de
cellencomplexen.

Opbouw

Het opleidingstraject bestaat uit twee onderdelen:

 1. AOPV (algemene opsporingsbevoegdheid en politiële vorming);
 2. Basismodule Arrestantenbeveiliging.

Deel 1: AOPV
De AOPV-opleiding is inhoudelijk verdeeld in drie onderwijsblokken:

De Nederlandse politie in de samenleving
Dit blok behandelt de Nederlandse politie die binnen de Nederlandse samenleving/democratie haar werk moet uitvoeren.  Je krijgt een beeld van wat de politie is en doet en van de politiefunctie binnen het kader van een democratische rechtsstaat.

Opsporingsbekwaamheid
De uitvoering van de politietaak gebeurt aan de hand van bepaalde (wettelijke) regels en kaders. In dit blok krijg je inzicht in de wet-regelgeving en de basisbevoegdheden van de politie, zoals strafrecht en strafvordering. Het kennen en kunnen hanteren van deze rechtsregels is rechtstreeks verbonden aan de vakbekwaamheid van de opsporingsambtenaar.

Gesprekstechnieken: informatieverzamelend gesprek

Gesprekstechnieken behandelt basisgesprekstechnieken om informatie verzamelende gesprekken te kunnen voeren met arrestanten.
De AOPV sluit af met een aantal portfolio-opdrachten en een theorietoets.

Deel 2: Basismodule Arrestantenbeveiliging

In de basismodule leer je de theorie en vaardigheden die nodig zijn voor de intake, het verzorgen en beveiligen van arrestanten in het arrestantencomplex. De basismodule is verdeeld in 2 onderwijsblokken:

Blok 1: Politiële vaardigheden

De assistent beveiliger moet RTGB gecertificeerd zijn. In dit kader wordt de volgende training uitgevoerd die gericht is op AZ-Vaardigheden:

Training: Optreden bij ingesloten personen (AZ vaardigheden). Binnen deze training Optreden bij ingesloten personen leer je AZ vaardigheden, en wordt de praktijktoets AZ vaardigheden en de theorietoets geweldsbeheersing niet vuurwapen dragend afgenomen (RTGB gecertificeerd).

Daarnaast worden de volgende trainingen EHDP 1 en 2 uitgevoerd m.b.t. politiële vaardigheden:

Het verlenen van levensreddende eerste hulp, reanimeren, hulpverlenen bij diverse onwel wordingen en letsels, herkennen ziektebeelden worden behandeld binnen de EHDP trainingen.

Blok 2: Arrestantenzorg

Binnen dit blok worden op school de volgende onderdelen aangeboden:

 • Simulatie: Omgaan met arrestanten;
 • Training : Sociaal psychische problematiek;

De simulatie gaat in op het op professionele wijze zorg dragen voor een arrestant. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

 • intake/insluitingsgesprek;
 • wet/regelgeving/werkinstructies;
 • identiteitsonderzoek (controleren documenten/ID zuil);
 • documentcontrole;
 • dactyloscoperen;
 • BVH/BVID;
 • diversiteit;
 • hulpverlenen; ziektebeelden/ psychische problematiek/kwetsbare groepen;
 • werken in kleine ruimte/schildprocedure;
 • BHV.

De training ‘sociaal psychische problematiek’ gaat specifiek in op het omgaan met mensen met sociaal psychische- en verslavingsproblematiek. Tijdens de training word je je bewust van jouw handelen en je bent in staat een betrokkene met een bepaalde problematiek professioneel, tactisch en effectief te benaderen.

Het onderdeel arrestantenzorg sluit af met een examenopdracht in de praktijk.

Resultaat

Met het behalen van het certificaat AOPV (BOA) en het certificaat Basismodule Arrestanten Beveiliging ben je als Assistent beveiliger A (arrestantentaken) gecertificeerd om te werken binnen het arrestantencomplex.

Deze certificaten geven recht op vrijstelling van het gedeelte Arrestantenzorg en politiële vaardigheden behorende bij de opleiding Assistent Politiemedewerker GGP.

Praktische informatie

Code: B002024.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 330 sbu
Instituut: 230 sbu
Zelfstudie: 100 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.349,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding vind zowel plaats op school als in de praktijk. Globaal 38-40 SBU per week. Vanaf week 1 loop je stage in een arrestantencomplex.

Toelichting studielast

Soort opleiding:  Voltijd maximaal 40 studiebelastingsuren (SBU) per week
Studiebelastinguren AOPV:  312 SBU
Studiebelastingsuren: Basismodule Arrestantenbeveiliging: 433 SBU
Schooluren: 433 uur (inclusief AOPV)
Praktijkuren: 232 uur (Basismodule Arrestantenbeveiliging)
Zelfstudie uren: 80 (AOPV)
Studiepunten: 25 (inclusief AOPV)
Duur opleidingstraject: 20 weken (inclusief praktijkuren en examen) 

In week 20 vindt er een praktijkexamen arrestantenbeveiliging plaats.

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je recht op een goede en passende begeleiding. Hierbij staan het leerproces en het ontwikkelen van competenties centraal. De Politieacademie en de eenheid sluiten hiervoor een leerwerkovereenkomst af.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

De aankomend Assistent Beveiliging heeft een VMBO/MBO (niveau 2) werk en denkniveau. Voor aanvang van de opleiding kunnen op grond van elders verworven competenties mogelijke vrijstellingen worden verkregen voor (onderdelen van) deze basismodule. 

Kijk voor beschikbare vacatures op Kombijdepolitie.nl. Op basis van de beschikbare vacature bepaalt de eenheid.

Vrijstellingen

Eerder verworven competenties kunnen leiden tot vrijstellingen. Lees de algemene informatie over vrijstellingen op basis van EVC.

http://www.politieacademie.politie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.