Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Persoonlijke effectiviteit adviseur CM

Algemeen

Kun jij als adviseur CM op effectieve en efficiënte wijze adviseren, presenteren en omgaan met weerstand in het proces van capaciteitsmanagement (CM)? Soms een lastige klus? Deze opleiding helpt je bij de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden. Je kijkt naar de visie en beleid van CM, je rol en positie als adviseur CM en je reflecteert op je eigen handelen. Daarnaast is er aandacht voor onder andere coachen, adviseren, omgaan met feedback en verandermanagement in relatie tot CM. Je hebt besef van de noodzaak van CM en draagt dit uit. Je hebt hierbij een voorbeeldfunctie.

Het onderwijs vindt plaats onder regie van de Politieacademie. Dit betekent dat een externe aanbieder met inhoudelijke expertise het vakspecifieke onderwijs verzorgt.

Voor wie

Je bent Adviseur CM en wilt groeien in jouw persoonlijke effectiviteit binnen CM.

Opbouw

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt plaats op de concernlocatie van de Politieacademie. De bijeenkomsten worden om de twee weken gehouden en tussentijds werk je aan verschillende praktijkopdrachten.
De opleiding sluit je af met een verdiepingsgesprek/examen.

@@ De leeswijzer met een uitgebreide toelichting kun je downloaden en opslaan door te klikken op ‘Download hier de PDF’

Leeswijzer:

1. Introductie De gehele opleiding tot adviseur CM bestaat uit 3 trainingen, te weten: 1. 9403319 CM voor adviseur CM, 2. 9403320 Persoonlijke effectiviteit adviseur CM en 3. 9403318 BVCM voor adviseur CM. Je schrijft je voor iedere training afzonderlijk in via de tegel in Youforce. Het volgen van één training is natuurlijk mogelijk, zolang je voldoet aan de gewenste instroomeisen. Deze Leeswijzer geeft informatie over de Training 9403320 Persoonlijke effectiviteit adviseur CM.

2. Inhoud van de training Het doel van de training is het vergroten van jouw inzicht en het verder ontwikkelen van jouw vaardigheden, beroepshouding en gedrag met betrekking tot jouw functie.

3. Doelgroep en instroomeisen Deze training is voor medewerkers die opgeleid worden tot adviseur CM. Daarnaast beschik je over een HBO werk- en denkniveau.

4. Resultaat Na deze training bezit je nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot jouw rol als adviseur èn jouw rol als coach voor de planners. Je houdt gedurende deze training een portfolio bij. Dit portfolio is jouw input voor het verdiepingsgesprek (examen) en dient als middel om aan te geven dat je beschikt over de gewenste competenties in relatie tot CM van een (beginnend) adviseur CM.

5. Programmaopzet Deze training bestaat uit 8 trainingsdagen en een examen. Hieronder staat de opzet van de trainingsdagen schematisch weergegeven. Daaronder vind je de inhoud van iedere trainingsdag. De daartoe aangegeven voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen jouw portfolio. De training wordt afgesloten met een examen in de vorm van een verdiepingsgesprek.

Trainingsdag 1: Persoonlijke kwaliteiten In deze trainingsdag ga je aan de slag met reflecteren en krijg je inzicht in hoe jij overkomt op anderen. Je krijgt  handvatten aangereikt om je houding en gedrag hierop aan te passen. Je hebt inzicht in je eigen adviesstijl en kan deze afstemmen op je gesprekspartner. In een interview weet je informatie te verzamelen en te selecteren.

Trainingsdag 2: Ken jezelf en ken de ander Deze trainingsdag staan jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en belemmeringen centraal. Je kent deze en weet welke sterke eigenschappen hieraan ten grondslag liggen. Je leert reflecteren op je eigen gedrag en effectief om te gaan met je allergie. Met deze bagage kun je effectievere gesprekken binnen je werkveld voeren.

Trainingsdag 3: Het adviesproces en de gewenste organisatieverandering Tijdens deze trainingsdag ga je aan de slag met adviesstadia. Je weet welke stadia er zijn in een adviestraject en welke interventies effectief zijn in welke fase. Je weet op een methodische wijze de verschillende opties of scenario’s in kaart te brengen en met de leidinggevende te bespreken. Je hebt je empathische vermogen verder ontwikkeld en bent beter in staat om je te verdiepen in de context van je gesprekspartner.

Trainingsdag 4: Bijzondere adviessituaties: weerstand en leiderschapsinterventies Deze trainingsdag richt zich op effectief communiceren en weerstand herkennen. Je krijgt tools aangereikt om met weerstandsgedrag om te gaan en je communicatieve vaardigheden te vergroten. Je leert hoe je controle over een gesprek krijgt en hoe je verschillende beïnvloedingsvaardigheden en –strategieën inzet tijdens gesprekken. Daarnaast vergaar je kennis over de begrippen sub assertief, assertief en agressief gedrag en hoe het bijbehorende gedrag te herkennen is. 

 Trainingsdag 5: Implementatie en borging van adviestrajecten Tijdens deze trainingsdag verkrijg je kennis, inzichten en tools om drijfveren en motivatie te herkennen in groepsgedrag en hoe hier gepast gebruik van te maken. Je gaat aan de slag met krachtenvelden in teams, het herkennen van signalen die kunnen leiden tot conflicten en het plegen van juiste interventies.

Trainingsdag 6: Professioneel presenteren Deze dag staat in het teken van professioneel presenteren. Als adviseur CM zal je voor kleine en grotere groepen staan om jouw advies duidelijk over het voetlicht te brengen. Je krijgt presentatietechnieken aangereikt en oefent hiermee. We kijken hoe je een aansprekende presentatie kunt maken, hoe je die overtuigend brengt èn hoe je gebruik maakt van ondersteunende middelen.

Trainingsdag 7: De adviseur als inhoudelijk expert en als begeleider

Deze trainingsdag draait om “resultaatgericht coachen”. Je leert wat deze vorm van coachen inhoudt, hoe je het in het werkveld toepast en hoe je de behaalde resultaten benoemt in operationele termen.

Trainingsdag 8: De adviseur CM als collega en mens Gedurende deze trainingsdag wordt aan de slag gegaan met taakgericht- en mensgericht coachen. Je oefent met afzonderlijke coachingsvaardigheden, wordt je (meer) bewust van je eigen onderliggende normen en overtuigingen, krijgt inzicht in welke coachrol op welk situatie aansluit en krijgt handvatten om de planners zelf oplossingen te laten bedenken voor de problemen die zij ervaren.

Examen: Verdiepingsgesprek

De inhoud van jouw portfolio wordt besproken tijdens het afsluitende verdiepingsgesprek. Het examengesprek vindt drie weken na de laatste trainingsdag plaats met je trainer en een teamchef CM.

 6. Voorbereiding

Voorafgaand aan de training heb je je verdiept in theorieën en voorbereidingsopdrachten gemaakt. Na afloop van de training maak je verwerkingsopdrachten. Welke voorbereiding en verwerking er precies van je wordt verwacht, staat per trainingsdag beschreven op Its Learning.

7. Tijdsinvestering

-          Doorlooptijd. Deze training beslaat een doorlooptijd van 19 weken.

-          Contacturen. De training bestaat uit 8 trainingsdagen en een examen (8 dagen x 6,5 uur + 1,5 uur = 53,5 uur).

-          Voorbereiding. Voorbereiding en uitwerking: 63 uur.

-          Reistijd. Eventuele reistijd stem je af met je teamchef.

8. Inschrijving Wil je je inschrijven voor deze training, meld dit dan bij je teamchef. Na inschrijving ontvang je een uitnodiging per mail en toegang tot Its Learning. Hier lees je verdere details over de training.

9. Vragen Deze training wordt verzorgd door NCOI Opleidingen onder regie van de Politieacademie. Uitgebreidere inhoudelijke en praktische informatie over de training lees je via intranet in het onderwijsaanbod van de Politieacademie. Mocht je hier geen antwoord vinden op je vragen, neem dan contact op met STIP (stip@politieacademie.nl).

Praktische informatie

Code: 9403320.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 117 sbu
Instituut: 54 sbu
Zelfstudie: 63 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De doorlooptijd is 19 weken, waarvan één week voorbereiding, daarna elke twee weken één dag les. In de derde week na de laatste bijeenkomst sluit je de opleiding af met een verdiepingsgesprek/examen.
Je besteedt ongeveer zeven uur per week aan zelfstudie voor het maken van de verschillende praktijkopdrachten.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie en geïnteresseerd in een van de basisopleidingen? Kijk dan voor meer informatie op kombijdepolitie.nl of neem contact met op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.