Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Persoonlijke effectiviteit adviseur CM

Deze opleiding start vanaf
01-07-2021

Algemeen

Kun jij als adviseur CM op effectieve en efficiënte wijze adviseren, presenteren en omgaan met weerstand in het proces van capaciteitsmanagement (CM)? Soms een lastige klus?
Deze opleiding helpt je bij de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden.
Je kijkt naar de visie en beleid van CM, je rol en positie als adviseur CM en je reflecteert op je eigen handelen.
Daarnaast is er aandacht voor onder andere coachen, adviseren, omgaan met feedback en verandermanagement in relatie tot CM. Je hebt besef van de noodzaak van CM en draagt dit uit. Je hebt hierbij een voorbeeldfunctie.

Het onderwijs vindt plaats onder regie van de Politieacademie. Dit betekent dat een externe aanbieder met inhoudelijke expertise het vakspecifieke onderwijs verzorgd.

Voor wie

De Adviseur CM die wil groeien in zijn persoonlijke effectiviteit binnen CM.

Opbouw

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten, te weten vijf Fysiek (in vivo) en vijf Virtueel (online via MS Teams) en een examen. Hieronder staat de opzet en inhoud van de trainingsmomenten schematisch weergegeven. Tijdens de training werk je aan jouw portfolio dat gevormd wordt door de voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. Tenslotte sluit je de training af met een examen dat bestaat uit het portfolio met een verdiepingsgesprek. Trainingsbijeenkomst V1 (Virtueel - online MS Teams):
De Adviseur CM helpt veranderingen teweeg te brengen in de organisatie. Deze invloed vereist een bepaalde positie in de organisatie. Daarom beginnen we in deze module ook met het verwerven van inzicht in de aspecten die daarbij bepalend zijn.
Als Adviseur CM wordt van je verwacht dat je bepaalde competenties beheerst. In deze eerste bijeenkomst onderzoek en benoem je je eigen competenties.
Tevens wordt besproken hoe de opbouw van de training is en wat de exameneisen zijn. Verder komt aan de orde de ondersteuning door de teamchef, mede-deelnemer (buddy) en trainer.

Trainingsbijeenkomst F1 (Fysiek - in vivo):
Inzicht in jezelf en in de geadviseerde is cruciaal voor een effectieve adviseur. In deze bijeenkomst verdiepen we het inzicht in drijfveren, waarden, overtuigingen en kwaliteiten van zowel jezelf als de ander. Daarnaast bespreken we in deze bijeenkomst een structuurmodel (GROWing) om je adviestraject te kaderen en jezelf houvast en regie te laten behouden.

Trainingsbijeenkomst V2 (Virtueel - online MS Teams):
Omdat de Politie met de interventies op CM gebied ook wil dat een bijdrage wordt geleverd aan de (organisatie)verandering op dit gebied, is dit een belangrijk onderdeel van het programma. In deze bijeenkomst beginnen wij met het verkrijgen van inzicht in een veranderproces en we koppelen dat aan het adviestraject. We hanteren daarbij een vast 'stappenplan'. Niet omdat dit de wijze is waarop een veranderproces zich doorgaans voltrekt, maar omdat het structuur biedt om een complex traject te overzien. Je dient als adviseur te kunnen inschatten op welk punt in het veranderproces je terecht bent gekomen.
Ook kijken we naar het adviesproces. We gaan er hierbij vanuit dat een adviseur in staat moet zijn om als het ware ‘multifocaal’ te kijken. Dat wil zeggen dat hij niet alleen de blauwdruk, maar ook dat hij het gedrag en de drijfveren waarneemt. De adviseur gaat aan de slag met inzichten vanuit de theorie.
We bespreken verder de wijze van besluitvorming en hoe je keuzes maakt.

Trainingsbijeenkomst F2 (Fysiek - in vivo):
In deze bijeenkomst leren we hoe je jezelf (authentiek) blijft in een adviesproces. Hierbij is aandacht voor de 'GROWing' stap ‘Options en Will’.
We verkennen de opties (“Options”) om van de huidige naar de toekomstige, gewenste, situatie te komen. Dit is voor velen de creatieve kern van het adviesvak, die een omslag in het denken in de klantorganisatie kan bewerkstelligen en bepalend is voor zowel eventuele weerstand als enthousiasme en energie. We behandelen de factoren waarmee je als adviseur CM in deze fase geconfronteerd kunt worden.
Daarnaast gaat de aandacht uit naar de randvoorwaarden van het verandertraject en behandelen we 'Appreciative Inquiry' als belangrijke onderliggende filosofie van het veranderen. Appreciative Inquiry is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Je verlegt de focus van ‘problemen’ naar ‘perspectief’ en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.
We oefenen praktijksituaties met een trainingsacteur. Focus van de oefeningen is het beter leren kennen van jezelf en herkennen van je ontwikkelpunten.

Trainingsbijeenkomst V3 (Virtueel - online MS Teams):
'Weerstand hoort bij veranderen'. Dit lijkt een soort universele waarheid te zijn. En dan ook nog eentje met een negatieve klank. Door onderzoek en ervaring begrijpen we steeds beter welke psychologische fenomenen samenhangen met veranderen. En daarmee leren we ook afscheid te nemen van de negatieve klank van weerstand. We leren juist hoe we het effectief kunnen inzetten! Maar dan moeten we het wel kunnen herkennen, in anderen én in ons zelf. In dit onderdeel wordt er gefocust op twee aspecten van weerstand, namelijk herkennen en inzetten.
Het helpt je als adviseur CM als je kennis (en kunde) hebt van beïnvloedingsvaardigheden. Tijdens deze bijeenkomst bespreken dit en tijdens de volgende bijeenkomst gaan we daar verder op in en zullen daarmee oefenen.

Trainingsbijeenkomst F3 (Fysiek - in vivo):
Omdat je steeds meer zicht krijgt op dat wat iemand drijft en de invloed ervan op het team, ben je ook in staat om een passende interventie te doen.
In deze bijeenkomst verkennen we dit onderwerp verder en koppelen we dit aan jouw gedrag als adviseur. Er is hierbij aandacht voor het herkennen en sturen van de interactie (Roos van Leary), de invloed van belanghebbenden en betrokkenen en de benadering van Clare Graves (Spiral Dynamics) voor het duiden van groepscultuur en hoe je deze kennis kunt inzetten bij je keuze voor de interventie. We oefenen praktijksituaties met een trainingsacteur. Focus van de oefeningen is het beter leren kennen van jezelf en herkennen van je ontwikkelpunten

Trainingsbijeenkomst V4 (Virtueel - online MS Teams):
In de vorige trainingsbijeenkomsten waren de 'spotlights' gericht op jou in je rol als adviseur CM. We kijken nu naar het werkveld. Deze dag gaat in op de dynamiek in groepen. Kennis over de onderlinge interacties en afhankelijkheden zijn belangrijke inzichten voor een adviseur die effectief wil zijn in het beïnvloeden van groepen en het op gang brengen van cultuurverandering.
Hierbij focussen wij ook het team. In teams spelen de volgende thema’s altijd weer een doorslaggevende rol: veiligheid en vertrouwen, aangaan van en omgaan met conflicten, inzet en de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke resultaat. We behandelen een aantal (van de vele) benaderingen van teams en teamdynamiek.
Er resteren nog drie fases van het GROWING model, te weten: implementeren, borgen en weggaan. Implementeren en borgen kan als één fase gezien worden in relatief kleinere opdrachten. Weggaan betekent vooral evalueren en afscheid nemen (afronding). Daarmee wordt het adviesproces pas echt afgerond. De rol van de adviseur bij de implementatie staat weliswaar ter discussie, maar in de huidige adviesmarkt is de adviseur steeds vaker betrokken bij implementaties die volgen op zijn advies. In deze sessie gaan wij dieper in op interventies om het advies optimaal te implementeren en te borgen. Hierbij worden kort verschillende modellen behandeld maar wordt vooral aandacht besteed aan de praktische toepassing van deze modellen in het adviestraject.

Trainingsbijeenkomst V5 (Virtueel - online MS Teams):
Een van de rollen van de adviseur CM is de rol van coach voor de planners. In deze bijeenkomst verdiepen we het thema “resultaatgericht coachen” en leggen we de link naar de gespreksstructuur die je kan ondersteunen in het gesprek met een planner. Tevens bespreken we de voorbereiding van dag 5, waarin je een presentatie geeft over jouw Persoonlijke ontwikkeling tijdens deze module.

Trainingsbijeenkomst F4 (Fysiek - in vivo):
De kennis die je hebt opgedaan in deze module ben je inmiddels in praktijk aan het brengen en je oefent volop om je vaardigheden te vergroten. In deze bijeenkomst reflecteren we op het resultaat gericht coachen van de planner en oefen je met het houden van de regie, ook als het gesprek wat lastiger is.
We oefenen praktijksituaties met een trainingsacteur. Focus van de oefeningen is het beter leren kennen van jezelf en herkennen van je ontwikkelpunten.

Trainingsbijeenkomst F5 (Fysiek - in vivo):
Tijdens deze bijeenkomst vertelt ieder over zijn persoonlijke professionele ontwikkeling gedurende deze training. Tevens is het een voorbereiding op de afronding van het Portfolio en het Eindgesprek.
Met een oefening waarin de verschillende onderwerpen en inzichten uit deze training samenkomen, rond je samen met je mede-deelnemers de bijeenkomsten van deze training af.

Resultaat

Na deze training bezit je nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot jouw rol als adviseur èn jouw rol als coach voor de planners. Je houdt gedurende deze training een portfolio bij. Dit portfolio is jouw input voor het verdiepingsgesprek (examen) en dient als middel om aan te geven dat je beschikt over de gewenste competenties in relatie tot CM van een (beginnend) adviseur CM. 

Praktische informatie

Code: 9403320.003
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 116 sbu
Instituut: 42 sbu
Korps: 8 sbu
Zelfstudie: 64 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.992,00

Indeling van het onderwijs

Totaal 116 sbu, waarvan 8 uur voor de buddygesprekken (sbuin de eenheid), 64 uur voor zelfstudie en 42 uur aan contacturen. Dit laatste bestaat uit: 10 bijeenkomsten, waarvan 5 op de Politieacademie van 09.00-16.00 uur - met uitzondering van de laatste dag tot 12.30 - en vijf bijeenkomsten via MS Teams van 09.00-11.15 uur - met uitzondering van dag 1 tot 11.30 uur).    Doorlooptijd van de training is 22 weken. In de derde week na de laatste fysieke bijeenkomst vindt het examen plaats.

Randvoorwaarden

De teamchef draagt tijdens de training zorg voor ondersteuning middels onder andere het het invullen van een 360-graden-feedback formulier en enkele begeleidingsmomenten,- gesprekken.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau. De training is bestemd voor de adviseur CM die daadwerkelijk werkzaam is of gaat werken binnen een team CM. Deze training sluit aan op de training CM voor Adviseur CM. Voor deze laatste training moet je afzonderlijk inschrijven.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.